Studenter fra Norges Idrettshøyskole om Norway Cup og bærekraft

En gruppe med Master-studenter fra Norges Idrettshøyskole skal skrive en oppgave om Norway Cup og vårt arbeid for en bærekraftig utvikling.

I dag er den internasjonale dagen for utdanning som markerer at utdanning spiller en sentral rolle for fred og utvikling. Norway Cup jobber tett med flere verdileverandører og andre for å bidra til kunnskap og engasjement om bærekraftig utvikling.

Vi synes det er utrolig kult at studentene vil skrive om oss og vårt arbeid, og vi gleder oss til å følge prosessen. Ikke minst ser vi frem til å få innspill til hvordan vi kan skape enda større bærekraft-engasjement hos barn og unge.