Deltakerkort og priser

Betalingsfristen for påmeldingsgebyr betales innen 30 dager og senest 13.juni (ingen refusjon). Frist for betaling av alle andre tjenester er 13.juni 2023.

Deltakeravgift for lag

Lag uten overnatting

  • 3er fotball 650 NOK per lag
  • 5er fotball 1300 NOK per lag
  • 7er fotball 5100 NOK per lag
  • 9er og 11er fotball 5700 NOK per lag

Lag med overnatting (A- og H-kort) 

  • 2500 NOK per lag

Deltakerkort 

 Dere kan velge blant flere ulike typer. 

Gå til påmelding!