Norway Cup Global Goals

Norway Cup har jobbet med FNs bærekraftmål siden 2017, og vi ønsker å bruke vår arena til å bidra til at flere får kjennskap til og kunnskap om bærekraftmålene. Vi jobber blant annet med disse tiltakene og aktivitetene som skal bidra til å nå målene: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Norway Cup og KIWI, legger inn en felles innsats for å redusere matsvinn under turneringen. Les mer om hva vi gjør her:

Hvordan vi reduserer matsvinn 

 

1. No poverty

Illustrasjonsbildet som viser tiltaket eller aktiviteten - Klikk for stort bilde

Norway Cup skal være blant de billigste turneringene å delta i. Vi tilbyr en egen støtteordning barn i lavinntektsfamilier i Norge, samt en støtteordning for lag fra utviklingsland.

2. Zero hunger

Illustrasjonsbildet som viser tiltaket eller aktiviteten - Klikk for stort bilde

I vår matservering for deltagere – «verdens største restaurant» – serverer vi mat etter hvor sultne deltagerne er og ikke etter hvor mye vi tror de kommer til å spise. Vi har også redusert størrelsen på både asjett og drikkeglass, sånn at man heller kan forsyne seg to ganger enn å kaste rester. Dette gjør vi for å redusere matsvinn.

3. Good health and well-being

Illustrasjonsbildet som viser tiltaket eller aktiviteten - Klikk for stort bilde

Fysisk aktivitet gir bedre fysisk og mental helse. Idrett handler også om fellesskap, tilhørighet og inkludering, som gir økt livskvalitet. Derfor skal Norway Cup være med på å motivere barn til å være med på organisert fotball. Norway Cup har klasser for barn og ungdom fra 6-19 år, og vi har ingen begrensing på antall lag.

4. Quality education

Illustrasjonsbildet som viser tiltaket eller aktiviteten - Klikk for stort bilde

Norway Cup skal være en arena for verdi-formidling. Vi ønsker at våre deltagere skal komme hjem fra turneringen litt klokere og mer bevisst på hvordan man kan bidra til å gjøre verden bedre. Dette gjør vi i samarbeid med gode verdileverandører som er til stede under turneringen med holdningsskapende aktiviteter på vår Global Goals Arena.

5. Gender equality

Illustrasjonsbildet som viser tiltaket eller aktiviteten - Klikk for stort bilde

Norway Cup inviterte med jentene allerede i første turnering i 1972 – før jentefotball var organisert i NFF. De siste årene har vi jobbet med både å kartlegge jenters situasjon i fotballen i Norge – og organisert arenaer for å diskutere hvordan vi kan tilrettelegge for at jenter skal ha akkurat samme kriterier som gutta, og hvordan vi beholder jentene lengst mulig i den organiserte fotballen.

7. Affordable and clean energy

Illustrasjonsbildet som viser tiltaket eller aktiviteten - Klikk for stort bilde

Fra aggregat-strøm på sletta til ren energi: I samarbeid med blant annet Oslo kommune har vi jobbet mot et aggregat-fritt turneringsområde. Vi ønsker at turneringen skal bruke så ren energi som mulig – også gjennom at våre deltakere og besøkende oppfordres til å kun bruke kollektiv transport under turneringen. Alle deltakere reiser gratis med Ruter i Oslo.

9. Industry, innovation and infrastructure

Illustrasjonsbildet som viser tiltaket eller aktiviteten - Klikk for stort bilde

Norway Cup deltar i og tar initiativ til nettverk med andre arrangement som kan være med på å dele på ressurser, og i fellesskap utvikle effektive, grønnere og mer bærekraftige løsninger. Norway Cup har en stor frivilligpool, og mange ungdommer bruker verv i Norway Cup som verdifull jobb-erfaring gjennom ansvarsfylte oppgaver og roller.

10. Reduced inequality

Illustrasjonsbildet som viser tiltaket eller aktiviteten - Klikk for stort bilde

Norway Cup er en breddeturnering – og vi følger opp norsk idretts visjon om «idrettsglede for alle». Derfor jobber vi hele tiden med fokus på at alle skal få delta, på like premisser og med like muligheter.Det gjør vi blant annet gjennom å ha en støtteordning for barn i lavinntektsfamilier, vi har en støtteordning for lag fra utviklingsland og områder preget av krig og konflikt – vi har egen klasse for spillere med funksjonsnedsettelse, og vi har i flere år hatt samarbeid med Bufetat om å integrere enslige mindreårige asylsøkere i lokale fotball-lag og få anledning til å delta i Norway Cup.

For å forebygge utenforskap har vi også i mange år organisert holdningskampanjer mot rasisme, diskriminering og rus – vi har laget en film om inkludering av LHBTQ-personer i fotballen – og vi har organisert Gi rasisme rødt kort-markeringer hvert år i samarbeid med NISO og LO.

Norway Cup etterstreber hvert år å ha så lave påmeldingsavgifter som mulig, og sammenlignet med andre norske og utenlandske turneringer ligger vi på et lavt prisnivå. Norway Cup har i tillegg vært bevisst på å ikke ha et kommersielt uttrykk i turneringen og i stedet fokusere på verdiformidling på våre fysiske og digitale arenaer.

11. Sustainable cities and communities

Illustrasjonsbildet som viser tiltaket eller aktiviteten - Klikk for stort bilde

Norway Cup vil bidra til å gjøre Oslo til en enda grønnere by. Vi ønsker å bevare Ekebergsletta som et grønt område til fri benyttelse for alle, med naturgress-baner av høy kvalitet, til bruk under Norway Cup.

Vi tilbyr våre deltakere gratis offentlig transport innen Oslo, og oppfordrer alle lag til å reise mest mulig miljøvennlig til Oslo. Norway Cup deltar i og tar initiativ til nettverk med andre arrangement som kan være med på å dele på ressurser, og i fellesskap utvikle effektive, grønnere og mer bærekraftige løsninger.

12. Responsible consumption and production

Illustrasjonsbildet som viser tiltaket eller aktiviteten - Klikk for stort bilde

NC ser kontinuerlig på løsninger som reduserer avfallsmengden i turneringen. Våre innkjøp skal preges av å velge de mest bærekraftige alternativene. Våre deltagere er mer og mer bevisst hvilke produkter man tilbyr og hvor bærekraftige produktene og løsningene er. Barn og unge er også tydelige og kompromissløse i sine forventninger, og da må vi levere det som forventes.

13. Climate action

Illustrasjonsbildet som viser tiltaket eller aktiviteten - Klikk for stort bilde

Alle deltakere får gratis offentlig transport i Oslo. Alle frivillige i turneringen bruker el-biler til intern transport. I samarbeid med Oslo kommune har vi fått strømpunkter på turneringsområde som gjør at vi ikke lenger trenger dieselaggregater.

14. Life below water

Illustrasjonsbildet som viser tiltaket eller aktiviteten - Klikk for stort bilde

Norway Cup søker stadig nye løsninger i turneringen for å fjerne bruk av engangsplast og redusere annen plastbruk. Vi har i flere år arrangert strandryddekonkurranser for deltagende lag, og vi har deltatt i innovasjonsnettverk for å finne nye løsninger på plastavfall. I 2019 organiserte vi egen avfalls-innovasjons-camp for deltagende lag under turneringen, sammen med Ungt Entreprenørskap.

15. Life on land

Illustrasjonsbildet som viser tiltaket eller aktiviteten - Klikk for stort bilde

En av få turneringer som spilles på naturgress. NC vil beholde Ekebergsletta med naturgress.
NC har sin egen søppelpatrulje som hele uken sørger for at sletta er ren for søppel gjennom hele turneringsuken.

16. Peace, justice and strong institutions

Illustrasjonsbildet som viser tiltaket eller aktiviteten - Klikk for stort bilde

Norway Cup skal være en internasjonal møteplass hvor barn blir kjent på tvers av landegrenser og får nye venner. I 2015 og 2016 arrangerte vi vår egen fredskonferanse sammen med Nobels fredssenter og Unicef.

Turneringen har mottatt diverse priser for vårt arbeid med inkludering, solidaritet, vennskap på tvers av landegrenser, og fokus på sunne og gode verdier. I 2018 hadde Nobels Fredssenter en bærekraftfotball-utstilling hvor Norway Cup spilte en rolle.

17. Partnerships for the goals

Illustrasjonsbildet som viser tiltaket eller aktiviteten - Klikk for stort bilde

NC har et stort nettverk av partnere som jobber med å skape gode opplevelser for barn og unge.Verdiformidlingen er helt avhengig av godt samarbeid med gode verdileverandører.

Artisten Shakira er en av flere ambassadører for bærekraftmålene