Hvorfor en kampanje for å redusere matsvinn?

Matsvinn er ikke bare dårlig for økonomien, men ogå dårlig for miljøet. Ifølge en rapport fra Matvett.no kaster nordmenn hele 417 000 tonn spiselig mat per år. Dette tilsvarer 78 kilo per innbygger, og fører til en klimabelastning på 1,26 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

 Matsvinn er i tillegg veldig skadelig for miljøet, og står for hele 10% av globale klimagassutlipp. Derfor fokuserer Norway Cup på matsvinn gjennom vår kampanje med en oppfordring til å spise opp maten din. 

   

   

Hva gjør Norway Cup for å redusere matsvinn?

Norway Cup jobber kontinuerlig med å finne nye løsninger som kan redusere mengden av matsvinn under turneringen. Vi vet at våre unge deltakere kjenner til bærekraft og gode miljømessige løsninger - og at de er tydelige uten kompromisser i sine forventninger. Av den grunn må både vi og våre partnere levere. 

In our dining hall for participants - "the world's largest restaurant" - we serve food according to how hungry the participants are, and not according to how much we assume they will eat. To reduce food waste, we have reduced the size of both plates and drinking glasses, which means smaller portions are being served. 

Norway Cup has also started a collaboration with institutions that can help us make use of left-over food. This year Kirkens Bymisjon is our collaborating partner.

We are especially looking forward to organizing this year’s campaign - in partnership with KIWI – to raise awareness around food waste. By doing this we hope to make our 30.000 participants and volunteers contribute to reduce food waste in the tournament.

I spisesalen vår for deltakere – «verdens største restaurant» – serverer vi mat etter hvor sultne deltakerne er, og ikke etter hvor mye vi antar at de vil spise. For å redusere matsvinnet har vi redusert størrelsen på både tallerkener og drikkeglass, noe som betyr at det blir servert mindre porsjoner.
Norway Cup har også startet et samarbeid med institusjoner som kan hjelpe oss med å utnytte restemat. I år er Kirkens Bymisjon vår samarbeidspartner.
Vi gleder oss spesielt til å arrangere årets kampanje – i samarbeid med KIWI – for å øke bevisstheten rundt matsvinn. Ved å gjøre dette håper vi å få våre 30.000 deltakere og frivillige til å bidra til å redusere matsvinn under turneringen.

Hva gjør KIWI for å redusere matsvinn?

Av de 417 000 tonnene spiselig mat som kastes hvert år i Norge, står dagligvarebransjen for 15 prosent matsvinn, mens hele 55 prosent av avfallet skjer i folks husholdninger.
KIWI er Norges største dagligvarekjede, og vi har derfor et ansvar for både å redusere vårt eget matsvinn, samt å hjelpe våre kunder med å kaste mindre mat hjemme. Men hva med oss? Når det gjelder butikkene våre, har vi allerede redusert matsvinnet vårt med 48 % siden 2015. Vi er derfor på vei til å nå målet vårt om 60 % reduksjon av matsvinn innen 2025.
Her er noen av tiltakene vi har jobbet med:

Optimalisering av ordresystemene

Det viktigste KIWI kan gjøre for å redusere matsvinnet er å legge til rette for best mulig vareflyt. Det gjør vi ved å sørge for at vi til enhver tid har riktig mengde mat i butikkhyllene, slik at vi unngår at noe går til spille. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre ordre- og prognosesystemer, som hjelper oss å ha best mulig vareflyt.

Rabatt på nesten utløpt mat

Hos KIWI kan du kjøpe rabatterte varer med kort utløpsdato i alle våre butikker. Dette tiltaket er populært blant våre kunder og har i mange år hjulpet oss med å redusere matsvinnet. Vi jobber kontinuerlig med å utvide denne løsningen til flere produktgrupper, og vi tester ulike alternativer for hvordan våre kunder kan spare produkter som har kort holdbarhet. I tillegg til dette utvikler vi et datovarslingssystem som skal hjelpe våre ansatte med å finne varene som er i ferd med å utløpe og prise dem ned.

Overskuddsmat til dyrefor og biogassproduksjon

Hvis mat går ut på dato eller blir dårlig før vi har klart å selge den, rabattert eller donere den, gjør vi i KIWI alt vi kan for at den skal gå til dyreforproduksjon, eller som siste utvei, til biogassproduksjon, i stedet for å bli kastet bort. I dag blir alt vårt overskuddsbrød og bakevarer fra våre butikker til dyrefôr. Vi jobber med å finne en slik løsning også for andre typer mat. I mellomtiden leverer nå 83 prosent av våre butikker matavfallet sitt til biogassproduksjon, og målet er å utvide løsningen til alle våre butikker i nær fremtid.
Å redusere matsvinn er både det riktige å gjøre, og et avgjørende skritt i kampen mot klimaendringene. Selv om vi er stolte av resultatene våre så langt, erkjenner vi at vi fortsatt har en lang vei å gå. Du kan holde deg oppdatert på fremgangen vår på https://kiwi.no/tema/samfunnsansvar/miljo/matsvinn/