96 prosent positive til at det strømmes fra Norway Cup

I en undersøkelse utført av Norway Cup svarer 96 prosent at de stiller seg positive til strømming av kamper fra ungdomsturneringen. 97 prosent tror strømming av kamper fra turneringen vil øke det lokale engasjementet rundt klubben sin.

Norway Cup har spurt lagledere, trenere, spillere og foreldre om hvordan de stiller seg til at kamper fra sommerens Norway Cup turnering ble filmet og strømmet på Amedia, Polaris og Schibsted sine aviser.

Hele 86 prosent sier at de er svært positive til tilbudet, mens 10 prosent sier at de er positive. Bare 1 prosent stiller seg negativ til strømming av Norway Cup. I tillegg sier 97 prosent at de tror strømming av kamper under Norway Cup vil øke det lokale engasjementet rundt klubben sin.

Generalsekretær i Norway Cup, Pål Trælvik, er overveldet over den positive responsen.
– Vi har lenge sett at det filmes mer og mer privat under kamper. Vi har også merket økt etterspørsel fra media. Disse tallene bekrefter på mange måter våre antagelser om at strømming bidrar til økt engasjement rundt de lokale klubbene og turneringen generelt, og vi er veldig glade for at så mange setter pris på tilbudet, sier Trælvik.

Han tror mange benytter seg av muligheten til å se og analysere egne kamper i ettertid og underveis i turneringen.
– Jeg tror mange synes det er ekstra stas å kunne se egne kamper og analysere egne prestasjoner. For spillere og trenere betyr jo dette at de får et helt nytt verktøy å jobbe med som de ikke har hatt før. Det tror jeg både er engasjerende og motiverende, sier Trælvik.

88 prosent av de spurte sier at de ville benyttet seg av muligheten til å se kamper i ettertid. 99 prosent sier at de ville anbefalt venner og familie til å se kamper fra eget lag.

Over 150 personer har svart på undersøkelsen. Av disse sier 99% at de var kjente med at utvalgte kamper ble strømmet under turneringen.