Påmeldingsfristen nærmer seg!

Vi gleder oss til å se alle nye og gamle lag på Norway Cup i uke 31!

Vi opplever igjen stor interesse for Norway Cup og 4 uker før påmeldingsfristen er enkelte klasser allerede fulle.  Vi ligger nå 400 lag over fjoråret på samme tidspunkt

 

 

 

 

 

 

 

Påmeldingsfristen nærmer seg!
Påmeldingen for årets turnering stenger den 15. mai. Det er viktig at alle interesserte lag melder seg på innen denne datoen for å bli registrert. Som varslet tidligere begynte noen klasser å bli fulle, det har de også blitt. Det kan føre til at noen umiddelbart havner på venteliste ved påmelding. Påmeldinger som mottas etter fristen vil automatisk bli plassert på venteliste. Lag vil fortløpende motta beskjed om de tas inn fra ventelisten.

Faktura for deltakelse
Vi sender fortløpende ut fakturaer med betalingsfrist satt til 1. juni. Det er viktig å overholde denne fristen for å bekrefte deltakelsen deres.


Status A-kort og H-kort
Ettersom turneringen fylles opp har vi i skrivende stund ingen flere A-kort tilgjengelig, mens det er noen få ledige H-kort igjen. Det vil kunne bli noen tilgjengelige A-kort ved avbestillinger eller trekking av lag Disse kortene er essensielle for tilgang til ulike fasiliteter og tjenester under arrangementet.

Transportbehov
Dersom laget ditt trenger transport fra Oslo Lufthavn, Oslo Sentralstasjon eller Bussterminalen til deres innkvartering på NC skole eller hotell, må dette bestilles gjennom Cupmanager innen 1. juli.

Hotellbestillinger
For lag som har reservert hotell gjennom Norway Cup, ber vi om at navnelister per rom legges inn i Cupmanager så snart som mulig.

Kjøp av madrasser, soveposer og dyner
Ønsker laget å kjøpe madrasser, soveposer, eller dyner gjennom oss, må dette registreres i Cupmanager innen 10. juli. Prisene er som følger:

Madrass: 300 kr
Sovepose: 220 kr
Dyne: 120 kr (sengetøy/pute følger ikke med)

 

Vi ser frem til en fantastisk uke med fotball, vennskap og minner for livet. Vi gleder oss til å se dere alle i Oslo!

 

 

The registration deadline is approaching!

With the excitement building up towards Norway Cup 2024, we want to ensure that all teams are well-prepared and informed about the upcoming deadlines and details required for a successful tournament.

The registration deadline is approaching!
Registration for this year's tournament closes on May 15th. It is crucial that all interested teams register by this date to be recorded. As previously warned, some categories began to fill up, and they have now done so. This may result in some teams being placed on a waiting list upon registration. Any registrations received after the deadline will automatically be placed on the waiting list. Teams will be continuously notified if they are taken off the waiting list.

Participation invoice
We are issuing invoices continuously, with a payment deadline set for June 1st. It is important to adhere to this deadline to confirm your participation.

Status of A-cards and H-cards
As the tournament fills up, we currently have no more A-cards available, while there are a few H-cards left. There may be some A-cards available in the event of cancellations or withdrawals of teams. These cards are essential for access to various facilities and services during the event.

Transportation 
If your team needs transportation from Oslo Airport, Oslo Central Station, or the Bus Terminal to your accommodation at the NC school or hotel, this must be booked through Cupmanager by July 1st.

Hotel reservations
For teams that have booked hotels through Norway Cup, we ask that you submit room name lists in Cupmanager as soon as possible.

Purchasing mattresses, sleeping bags, and duvets
If your team wishes to purchase mattresses, sleeping bags, or duvets through us, this must be registered in Cupmanager by July 10th. The prices are as follows:

Mattress: 300 NOK
Sleeping Bag: 220 NOK
Duvet: 120 NOK (bedding/pillow not included)

 

We look forward to a fantastic week of football, friendship, and memories for life. We are excited to see you all in Oslo!