Ønsker laget eller klubben deres å tjene ekstra penger på dugnad under Norway Cup 2022?

For å ta vare på våre deltagere som bor på skoler, har vi behov for vaktmannskap hele uken.

Per skole må det være ca 3-5 personer  på vakt til enhver tid - 1 person skal være brannvernansvarlig.

Alle skal være over 18 år og tilknyttet idrettsforeningen registrert hos NIF.

Hva går jobben ut på? 

De som tar på seg jobben har ansvar for at alle som bor på skolen har det trygt og godt. Antall som bor pr skole kan variere fra skole til skole. Skolen skal være døgn bemannet f.o.m. fredag uke 30 t.o.m. søndag uke 31. Det skal serveres frokost til alle som bor på skolen.

Et punkt vi setter høyt er sikkerheten til de som bor og jobber på skolen under turneringen. For å utføre jobben på best mulig er det viktig at man bemanner riktig til enhver tid. NC har et krav at det alltid skal være 2 personer over 20 år på vakt. Deltagelse på brannvernkurs er plikt for de som skal være ansvarlig – dette arrangeres av Norway Cup i forkant av turneringen.

Avhengig av antallet som bor på skolen bør det minst være:

Låse opp/låse igjen rom for lagene

3 personer på natt

4-5 personer under frokost 3 personer på dagtid

4-5 personer på kveld Mulighet for kiosk salg Viktig at vaktlag har et godt samarbeid med skolens vaktmester. Godtgjørelsen vil ligge på mellom 40 000-70 000 kr avhengig av antall deltagere som bor på skolen.

Interessert? Ta kontakt med heidi@bsknc.no for mer informasjon.