Nye retningslinjer for strømming av barne- og ungdomsidretten

Norges Idrettsforbund har fattet beslutning om at det ikke skal overføres/strømmes kamper for de under 15 år. Dette gjelder da også selvfølgelig for Norway Cup.

Onsdag 22. juni trådte nye retningslinjer for strømming av barne- og ungdomsidretten i kraft etter vedtak fattet av idrettsstyret i NIF.

Du kan lese vedtaket her:

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2022/nye-retningslinjer-for-stromming-av-barne--og-ungdomsidretten/