Dommernes år!

Norway Cup har fra og med i år innført en kampvert på hver eneste kamp som spilles under turneringen. Dette er et viktig tiltak som bidrar til å skape en trygg og positiv opplevelse for alle på kampen – ikke minst dommeren.

En kampvert er en person som er til stede på banen under kampene for å opprettholde fair play og gode rammer rundt kampen. I tillegg til å gi spillere og tilskuere en trygghet ved å ha en kampvert til stede, ønsker vi at dommeren også skal få en god opplevelse gjennom kampen. Vi mener at den grønne vesten kan symbolisere den respekten og rettferdigheten alle til stede fortjener for en god kamp opplevelse.

Begge lag er ansvarlige for å for å stille med en kampvert til hver kamp. Den grønne vesten hentes i sekretariatet 29. juli under innsjekk.