Dommerinvitasjon

Norway Cup går av stabelen i uke 31. Har du lyst til å være dommer eller veileder i tiden lørdag 29.juli til lørdag 5. august?

I år er Norway Cup 50 år, og vi satser på å skape tidenes turnering på Ekebergsletta – derfor trenger vi deg med på laget! Vi trenger anslagsvis 400 dommere og 70 veiledere for å gjennomføre alle kampene. Antall kamper per dag ligger på 3-5 oppdrag, enten som dommer eller assistentdommer. Veiledere har som regel samme antall oppdrag.

Nytt av året er at vi kan tilby et gratis veilederkurs med begrenset antall plasser under

turneringen. Teori og praksis gjennomføres under Norway Cup-uka, hvor man etter fullført kurs vil bli sertifisert veileder på barne- og ungdomsnivå – som vil gjelde også hjemme i egen krets. Interesserte krysser av for "veilederkurs" i påmeldingen. De som tas ut til veilederkurs prioriterer dette gjennom uka, men kan ta forfallskamper som dommer i perioder der det ikke er kursaktivitet.

Vi har fått vår egen fane på Norway Cups nettsider (https://norwaycup.no/dommer/), hvor det vil komme dommer-relatert info i forkant og i løpet av turneringen.

Påmelding gjøres via online påmeldingsløsning. Bruk linken under for påmelding – husk å fyll inn alle felter. Fødselsdato må oppgis i formatet ÅÅÅÅMMDD (f.eks 19800101 for 1/1-1980). Hvis du har andre roller under turneringen, som f.eks. håndballdommer eller lagleder, må du spesifisere dette. Du vil få en tilbakemelding på at påmelding er mottatt og du vil få et passord som du kan benytte deg av for å endre på påmeldingen din i etterkant. Når du har meldt deg på må du også huske å krysse av for når du kan/ikke kan dømme. Dine opplysninger kan endres frem til turneringsstart.

Påmelding

Hvis dette ikke fungerer for deg kan du sende en mail til dommer@bsknc.no og beskrive hva feilen er.

Påmeldingsfristen er 31. mai, både for dommere og veiledere.

Velkommen som dommer eller veileder i Norway Cup 2023 – sammen for fotballen

Med vennlig hilsen

Espen Ramiro Kallerud

Dommersjef