Turneringsreglementet

Norway Cup er et arrangement i samsvar med NHFs Lov og kampreglement (inkl. overgangsbestemmelsene), bestemmelsene om turneringsreglement. Dette innebærer at utenlandske lag må være medlem av et forbund tilsluttet IHF.

Det er alltid reglementet på denne siden som til enhver tid er gjeldende. Reglementet kan endres uten varsel helt frem til første avkast og alle lag er selv ansvarlig for å sjekke reglementet for endringer. 

Generelt
Norway Cup følger Norges Håndballforbunds reglement med tilpasninger. Alle oppsett er satt opp nøytralt av Norway Cup og Jury er oppnevnt av Norway Cups Turneringsledelse. 

Det er forbudt i enhver form å nyte alkohol i forbindelse med arrangementet. Overtredelse kan medføre hjemsendelse uten at Norway Cup er erstatningspliktig. Lagene står ansvarlig for de ordensregler som gjelder på alle områder. Overtredelse kan medføre spilleforbud for lag/enkeltpersoner og eventuelt erstatningsansvar. Alvorlige overtredelser enten i kamp eller utenfor kamp, uansett sted kan medføre spilleforbud for lag eller enkelte spillere - og eventuelt funksjonsforbud for ledere - i resterende kamper under arrangementet og/eller bortvisning, hjemsendelse, erstatningsansvar og lignende. 

Norway Cup er ikke ansvarlig for eventuelt tap av verdigjenstander under hele arrangementet. Norway Cup kan heller ikke stilles til erstatningsansvar for eventuell skade på gjenstander, personer eller lignende.

Jury
Turneringen vil ha en jury bestående av tre personer. Alle avgjørelser fattet av juryen er endelige og kan ikke ankes. (Under prosess)

Turneringsreglementer

Turneringsreglementet er delt opp i to: (1) kampreglementet og (2) konkurranse- og sanskjonreglemet. 

Kapittel 1 kampreglement


Kapittel 2 konkurranse- og sanksjonsreglement