Klasser håndball

Det settes opp en håndballturnering for klassene G/J 09 - 20: 

Håndballklasser
Jenter Gutter
J9 født 1.1.2015 eller senere G9 født 1.1.2015 eller senere
J10 født 1.1.2014 eller senere G10 født 1.1.2014 eller senere
J11 født 1.1.2013 eller senere G11 født 1.1.2013 eller senere
J12 født 1.1.2012 eller senere G12 født 1.1.2012 eller senere
J13 født 1.1.2011 eller senere G13 født 1.1.2011 eller senere
J14 født 1.1.2010 eller senere G14 født 1.1.2010 eller senere
J15 født 1.1.2009 eller senere G15 født 1.1.2009 eller senere
J16 født 1.1.2008 eller senere G16 født 1.1.2008 eller senere
J17-20 født 1.1.2004 eller senere G17-20 født 1.1.2004 eller senere