Vaktmannskap under Norway cup

Vi søker organisasjoner/klubber etc som ønsker ta på seg vaktholdet på de skolene vi benytter under Norway cup. I tillegg til penger i klubbkassa, kan vi kan love en uke med mye gode opplevelser!

Hva går jobben ut på?

De som tar på seg jobben har ansvar for at alle som bor på skolen har det trygt og godt. Antall som bor på skolene varierer.

  • Skolen skal være døgnbemannet f.o.m. lørdag uke 30 t.o.m. søndag uke 31.
  • Skolen overtas på fredagen for å sjekke at alt er ok og for å kunne gjøre seg kjent før innrykk av gjester på lørdagen.
  • Det skal serveres frokost til alle som bor på skolen.
  • Vaktene rydder inn forefallende søppel gjennom dagen, mens renholder tar vask og renovasjon under sine runder.

Et punkt vi setter høyt er sikkerheten til de som bor og jobber på skolen under turneringen. Vaktene er Norway Cup sitt ansikt utad og de første – og siste- gjestene møter hver dag. Det er derfor viktig å være serviceinnstilt og fokusere på at alle skal ha det bra. Det er også viktig at vaktlag har et godt samarbeid med skolens vaktmester.

Hvem kan være vaktmannskap

For å utføre jobben på best mulig måte er det viktig at man bemanner riktig til enhver tid. Norway Cup har et krav at det alltid skal være 2 personer over 20 år på vakt. Deltagelse på brannvernkurs er plikt for de som skal være ansvarlig – dette arrangeres og betales av Norway Cup i forkant av turneringen. Alle vakter skal ha politiattest.

Avhengig av antallet som bor på skolen bør det minst være:

  • 3-4 personer på natt
  • 4-5 personer under frokost
  • 3 personer på dagtid
  • 4-5 personer på kveld

Godtgjørelse og mulighet for ekstra inntekter

Det er mulighet for ekstra inntekter ved kiosk utsalg fortrinnsvis av vafler, varm toast og lignende. Dette må avtales med Norway Cup på forhånd da ikke alle skoler har denne muligheten.

Godtgjørelsen for et vaktlag ligger på kr 70 000- 100 000. Antall deltagere per skole definerer godtgjørelsen. I tillegg til penger i klubbkassa er dere med å styrke samholdet internt og vi kan love en uke med mye gode opplevelser!

Søk om å bli vaktmannskap

Høres dette interessant ut, kan dere sende inn søknad via skjemaet under. Vi vurderer søknader fortløpende. 

Fullstendig skoleoversikt er ikke klar, men dere kan allerede nå melde inn ønske om skole. Vi kan ikke garantere ønsket skolevalg.

Spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss på nc@bsknc.no eller 22660200