Hvordan bli frivillig på Norway Cup

Norway Cup kan ikke arrangeres uten stor innsats fra frivillige medlemmer i arrangørklubben Bækkelagets Sportsklub.

Ønsker du å jobbe som frivillig?

Alle lagledere i BSK får tilsendt informasjon på mail siste uken før påske.

Dersom du ikke er medlem av BSK, men likevel ønsker å jobbe som frivillig kan du sende mail til kaifry@online.no eller nc@bsknc.no.

 

Bækkelagets Sportsklub har fått et spesielt rykte som superarrangør av idrettsstevner. Klubben ble stiftet allerede 24. oktober 1909. BSK med cirka 2250 medlemmer er blitt verdenskjent spesielt for gjennomføringen av fotballturneringen Norway Cup, som startet så tidlig som i 1972.

45.000 dugnadstimer

Det helt spesielle med Norway Cup i dugnadssammenheng er at arrangementet er lagt til uke 31 hvert år. Det er midt i nordmenns mest hektiske sommerferietid. Men hvert år bruker mer enn halvparten av Bækkelagets Sportsklubs sine medlemmer ferien sin til å jobbe på verdens kuleste dugnad!

Statistikkene viser nemlig at cirka 1500 av klubbens litt over 2250 medlemmer pluss foreldre/nær familie til medlemmene dugnadsjobber hvert eneste år. Dette utgjør i overkant av 45.000 dugnadstimer hvert eneste år.

100 personer i 25 år

For Bækkelagets Sportsklub representerer selvfølgelig Norway Cup årets viktigste inntektskilde. Gjennomførte dugnadstimer utgjør et viktig beregningsgrunnlag for fordelingen av inntektene mellom klubbens seks særidrettsgrupper (fotball, håndball, innebandy, friidrett, orientering og ski) og fire foreldreutvalg.

Blant klubbens medlemmer er det bortimot 100 personer som har jobbet dugnad i Norway Cup i mer enn 25 av de 40 årene. Blant disse er det rundt 25 personer som har dugnadsjobbet i mer enn 30 turneringer. En håndfull kan si at de har jobbet i alle 42 Norway Cup-turneringer.

Tre generasjoner

Vi har i tillegg et titalls familier i Bækkelagets Sportsklub har bidratt med frivillige gjennom tre generasjoner. Helt naturlig er det at foreldre og barn deltar samtidig (samme år) i forskjellige funksjoner.

For at foreldre med små barn skal kunne jobbe organiseres det hvert år en stor Norway Cup-barnehage der frivillige kan plassere barna. Ungene vil så snart de har passert 7 år kunne delta i en helt spesielt tilpasset funksjon som kalles rydde- og sykkeltjenesten. Det er en uhyre populær dugnadsplass som samler rundt 300 barn.

4000 dugnadstimer på skoler

Norway Cup er barnas første skolering i det å jobbe dugnad. Det er derfor viktig at starten oppleves positivt. Siden bortimot 500 medlemmer har jobbet dugnad i minst 10 turneringer, har mange opplevd denne type løft for klubbfellesskapet som morsom og meningsfylt.
For at dugnadsoversikten skal bli komplett må det også nevnes at all jobbing på de skolene hvor deltakere overnatter utføres av andre frivillige organisasjoner etter avtale med Norway Cup.

Til innkvartering bruker man hotell og skoler. På hver skole regner man med at det er åtte til ti frivillige som deler på vaktholdet gjennom døgnet. Til sammen nedlegger disse vaktmannskapene mellom 3000 – 4000 dugnadstimer i løpet av Norway Cup-uken.

Mange store arrangementer

Klubben har gjennom sin mer enn 100-årige historie stått for mange store arrangement som:

  • Guttenes Holmenkollrenn som samlet tusenvis av hoppere fra hele landet i en årrekke
  • Oslo Cup i håndball
  • Norgesmesterskap (NM)
  • Solo-løpene i orientering
  • Arrangementsrekken er toppet med fotballens Norway Cup
  • Bækkelagsrennet