Reglement på skolene

For at innkvarteringen skal skje mest mulig problemfritt må deltakerne rette seg etter Norway Cups reglement.

Ved eventuelle tvilstilfeller tas disse opp med skolens eget vaktmannskap. 

Skolens eget reglement er overordnet Norway Cups reglement:

• Lagleder plikter å gjøre seg kjent med branninstruksene på den enkelte skole.

• Lagledere tar kontakt med vaktmannskapet ved ankomst på skolen. Mannskapet vil anvise overnattingssted til laget.

 • All bruk av alkohol eller andre former for rusmidler er på det strengeste forbudt. Det er forbudt å vise seg på skolens område i beruset tilstand. 

• All røyking må skje utendørs på anvist plass. 

• Deltakerne må være inne på skolen før kl. 23.00. Det skal være ro på skolene mellom kl. 23.00 og kl. 06.00. Det skal være minst en ansvarlig leder over 20 år for hvert lag på innkvarteringsrommet.

 • Brudd på ett eller flere av disse punktene kan føre til at laget blir diskvalifisert og melding vil bli sendt til lagets nasjonale forbund samt til UEFA.

 • Deltakerne bringer selv med seg sovepose og liggeunderlag. Fotballstøvler skal tas av og rengjøres før spillerne går inn på skolen. 

• Utstyr som måtte befinne seg i rommet ryddes bort av deltakerne og plasseres på anvist plass. Laget er selv ansvarlig for eventuelle skader som måtte oppstå. 

• Det er ikke tillatt å medbringe mat ut fra frokostsalen, uten spesiell tillatelse fra vaktmannskapet. All form for bespisning skal foregå i spisesalen. 

• Videre er det ikke tillatt med fotballsparking i skolegården. Vi ber også om at lagene tar hensyn til skolens nærmiljø slik at man kan opprettholde et godt naboforhold.

 • Vaktmannskapene henviser lagenes biler eller busser til steder hvor de kan parkere.

 • Overnatting i biler eller busser på skolens område er ikke tillatt. Det er videre ikke tillatt med campingvogn i skolegården. Vi ber om at lagleder gjennomgår reglementet med deltakerne, slik at vi slipper eventuelle forføyninger. Lagets kontaktperson er ansvarlig for at klubben umiddelbart etter ankomst til skolen, tar kontakt med vårt sekretariat for å få sjekket inn laget, samt for å motta de siste informasjoner og endringene i spilleprogrammet.