Deltakerkort og priser

Fristen for påmelding og betaling av påmeldingsgebyr er 15. mai. ( Ingen refusjon)  Betalingsfrist for A-, H-kort eller Norway Cup kort, transport, madrasser og soveposer er 1. juni.

Deltakeravgift for lag

Lag uten overnatting

  • 7er fotball 5350 NOK per lag
  • 9er og 11er fotball 5950 NOK per lag

Lag med overnatting (A- og H-kort) 

  • 2500 NOK per lag

Deltakerkort 

 Dere kan velge blant flere ulike typer.