Gjestespillere og overårige

Her kan du finne informasjon om bruk av overårige spillere, og gjestespillene. Skjema for registrering av gjestespillene ligger også vedlagt. 

Gjestespillere

§ 3-6 BRUK AV LÅNESPILLERE FRA ANNEN KLUBB
I tilfeller der et lag ikke har nok spillere til å delta i turneringen, er det anledning å benytte inntil to – 2 - spillere som er spilleberettiget for annen klubb fra samme nasjon.

Som retningsgivende for et lag med henhold til antall spillere, og hva som vil kunne bli lagt til grunn for «nok spillere» til å delta i turneringen, vil det bli benyttet følgende utgangspunkt: 16 spillere i 11-er fotball, 14 spillere i 9-er fotball og 12 spillere i 7-er fotball.

 

16 spillere inkludert keeper = OK

17 spillere inkludert to keepere = OK

17 spillere inkludert en keeper = IKKE OK

17 spiller inkludert tre keepere = IKKE OK

Det er Norway Cup som til slutt må godkjenne bruk av lånespillere. Denne godkjenningen gjøres i forbindelse med lagets innmelding av deltakerlisten. Det er en forutsetning for å benytte lånespillere, at det før turneringen starter, foreligger en skriftlig avtale mellom klubbene og godkjennelse fra lokal krets, som sendes til nc@bsknc.no. I avtalen må det gjøres oppmerksom på at dersom spilleren i Norway Cup blir ilagt karantene på 2 kamper eller mer, og som ikke kan sones i turneringen, vil spilleren kunne bli pålagt å sone disse kampene i det ordinære seriespillet.

Avtalen mellom klubbene må på forespørsel fra motstandere og arrangøren kunne fremlegges som dokumentasjon for spilleberettigelsen

Klubbens hjemhørende krets må bekrefte denne låneavtalen. Laglister legges inn elektronisk i påmeldingssystemet innen 1. juli. 

 

 

Spille på flere lag: En spiller kan spille på flere lag for samme klubb i turneringen. Dette gjelder ikke for lag som deltar i samme klasse. Denne regelen gjelder ikke for overårige spillere (for eksempel: J14 11er fotball og J14 7er fotball er to forskjellige klasser, så her er det lov å bruke samme spillere. Vi kan ikke alltid ta hensyn til kampoppsett, så mulig at kampene går samtidig). 

Overårige 

§ 3-5 BRUK AV OVERÅRIGE

§ 3-5.1 Overårig

Norway Cup følger NFFs Breddereglement § 2-3 (1) om unntak fra kravene til alder. Overårig spiller kan ikke være mer enn ett år for gammel i henhold til aldersinndelingen i Norway Cup. 

§ 3-5.2 Antall overårige

Overårig spiller kan ikke benyttes på lavere lag dersom klubben stiller lag i spillerens egen aldersklasse i turneringen. Overårig spiller kan ikke være mer enn ett år for gammel, og kan i turneringen ikke spille på lag i sin egen aldersklasse eller høyere. 

Ved spill i 11-er og 9-er fotball:  

På laglisten kan man ha med inntil 3 overårige spillere.

Kun anledning til å benytte inntil 2 overårige på banen

Ved spill i 7-er fotball (øvrige spillformer):

På laglisten kan man ha med inntil 2 overårige spillere.

Kun anledning til å benytte 1 overårig spiller på banen

 

§ 3-5.3 Dispensasjon for alder gitt av lokal krets

Jenter som har fått dispensasjon, gitt av krets, for å kunne delta som overårig på lag i gutteklasser samtidig som de spiller på lag i egen årsklasse eller høyere, er også spilleberettiget i turneringen. Spillere som innvilges dispensasjon kan ikke være mer enn 2 år for gamle. Begrensningen i første og andre setning i § 3-5.2 gjelder.

Generelle dispensasjon for alderskrav, gitt av lagenes lokale kretser, gir ikke spilleberettigelse i turneringen, dersom dispensasjonene går utover Norway Cups reglement for spilleberettigelse for overårige. Norway Cup gir ikke dispensasjoner fra dette reglement til noen deltakende lag.

Mer informasjon om turneringsreglementet finner du:          

Her 

Skjema for gjestespillene finner du: 

Gjestespillere-2024 Norway cup (DOCX, 377 kB)