Norway Cup Global Goals

Norway Cup har jobbet med FNs bærekraftmål siden 2017, og vi ønsker å bruke vår arena til å bidra til at flere får kjennskap til og kunnskap om bærekraftmålene. Vi jobber blant annet med disse tiltakene og aktivitetene som skal bidra til å nå målene: 

1. No poverty

Norway Cup skal være blant de billigste turneringene å delta i. Vi tilbyr en egen støtteordning barn i lavinntektsfamilier i Norge, samt en støtteordning for lag fra utviklingsland.

2. Zero hunger

Illustrasjonsbildet som viser tiltaket eller aktiviteten - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbildet som viser tiltaket eller aktiviteten

I vår matservering for deltagere – «verdens største restaurant» – serverer vi mat etter hvor sultne deltagerne er og ikke etter hvor mye vi tror de kommer til å spise. Vi har redusert størrelsen på både asjett og drikkeglass, sånn at man heller kan forsyne seg to ganger enn å kaste rester. Dette gjør vi for å redusere matsvinn.

3. Good health and well-being

Fysisk aktivitet gir bedre fysisk og mental helse. Idrett handler også om fellesskap, tilhørighet og inkludering, som gir økt livskvalitet. Derfor skal Norway Cup være med på å motivere barn til å være med på organisert idrett. Norway Cup har klasser for barn og ungdom fra 6-19 år, og vi har ingen begrensing på antall lag.

4. Quality education

Norway Cup skal være en arena for verdi-formidling. Vi ønsker at våre deltagere skal komme hjem fra turneringen litt klokere og mer bevisst på hvordan man kan bidra til å gjøre verden bedre. Dette gjør vi i samarbeid med gode verdi-leverandører som er til stede under turneringen med holdningsskapende aktiviteter på vår Global Goals Arena.

5. Gender equality

Norway Cup inviterte med jentene allerede i første turnering i 1972 – før jentefotball var organisert i NFF. De siste årene har vi jobbet med både å kartlegge jenters situasjon i fotballen i Norge – og organisert arenaer for å diskutere hvordan vi kan tilrettelegge for at jenter skal ha akkurat samme kriterier som gutta, og hvordan vi beholder jentene lengst mulig i den organiserte fotballen. Norway Cup har samarbeidet med mange forskjellige aktører og arrangement som jobber med å løfte jentefotballen.

7. Affordable and clean energy

Fra aggregat-strøm til ren energi: I samarbeid med blant annet Oslo kommune har vi jobbet mot et aggregat-fritt turnerings-område. Vi ønsker at hele turneringen skal preges av ren energi – også gjennom at våre deltakere og besøkende oppfordres til å kun bruke kollektiv transport under turneringen. Alle deltakere reiser gratis med Ruter i Oslo.

9. Industry, innovation and infrastructure

Norway Cup deltar i og tar initiativ til nettverk med andre arrangement som kan være med på å dele på ressurser, og i fellesskap utvikle effektive, grønnere og mer bærekraftige løsninger. Norway Cup har en stor frivillig-gjeng fra arrangørklubben Bækkelagets Sportsklub, og mange ungdommer bruker verv i Norway Cup som verdifull jobberfaring gjennom ansvarsfulle oppgaver og roller.

10. Reduced inequality

Norway Cup er en breddeturnering – og vi følger opp norsk idretts visjon om «idrettsglede for alle». Derfor jobber vi hele tiden med fokus på at alle skal få delta, på like premisser og med like muligheter. Det gjør vi blant annet gjennom å ha en støtteordning for barn i lavinntektsfamilier, vi har en støtteordning for lag fra utviklingsland og områder preget av krig og konflikt – vi har egen klasse for spillere med funksjonsnedsettelse, og vi har i flere år hatt samarbeid med Bufetat om å integrere enslige mindreårige asylsøkere i lokale fotball-lag og gi de anledning til å delta i Norway Cup.

For å forebygge utenforskap har vi organisert holdningskampanjer mot rasisme, diskriminering og rus. Vi har laget en film om inkludering av LHBTQ-personer i fotballen – og vi har organisert Gi rasisme rødt kort-markeringer hvert år i samarbeid med NISO og LO.

Norway Cup etterstreber hvert år å ha så lave påmeldingsavgifter som mulig, og sammenlignet med andre norske og utenlandske turneringer ligger vi på et lavt prisnivå. Norway Cup har i tillegg vært bevisst på å ikke ha et kommersielt uttrykk i turneringen og i stedet fokusere på verdiformidling på våre fysiske og digitale arenaer.

11. Sustainable cities and communities

Norway Cup vil bidra til å gjøre Oslo til en enda grønnere by. Vi ønsker å bevare Ekebergsletta som et grønt område til fri benyttelse for alle, med naturgress-baner av høy kvalitet, til bruk under Norway Cup.

Vi tilbyr våre deltakere gratis offentlig transport innen Oslo, og oppfordrer alle lag til å reise mest mulig miljøvennlig til Oslo. Norway Cup deltar i og tar initiativ til nettverk med andre arrangement som kan være med på å dele på ressurser, og i fellesskap utvikle effektive, grønnere og mer bærekraftige løsninger.

I 2019 arrangerte vi en egen innovasjonscamp for avfallsløsninger som del av programmet for Oslo - Europeisk miljøhovedstad.

12. Responsible consumption and production

NC ser kontinuerlig på løsninger som reduserer avfallsmengden i turneringen og øker sorteringsgraden. Våre innkjøp skal preges av å velge de mest bærekraftige alternativene. Våre deltagere er mer og mer bevisst hvilke produkter man tilbyr og hvor bærekraftige produktene og løsningene er. Barn og unge er også tydelige og kompromissløse i sine forventninger, og da må vi levere det som forventes. Norway Cup har krav og forventninger til bærekraft i alle avtaler med partnere og leverandører.

13. Climate action

Alle deltakere får gratis offentlig transport i Oslo. Alle frivillige i turneringen bruker el-biler til intern transport. I samarbeid med Oslo kommune har vi fått strømpunkter på hele turneringsområdet, som gjør at vi ikke lenger trenger dieselaggregater.

14. Life below water

Norway Cup søker stadig nye løsninger i turneringen for å fjerne engangsartikler i plast, og redusere plast-emballasje. Vi har i flere år arrangert strandryddekonkurranser for deltagende lag, og vi har deltatt i innovasjonsnettverk for å finne nye løsninger på plastavfall.

I 2019 organiserte vi egen avfalls-innovasjons-camp for deltagende lag under turneringen, sammen med Ungt Entreprenørskap.

15. Life on land

En av få turneringer som spilles på naturgress. NC vil beholde Ekebergsletta med naturgress.
NC har sin egen søppelpatrulje som hele uken sørger for at sletta er ren for søppel gjennom hele turneringsuken.

16. Peace, justice and strong institutions

Norway Cup skal være en internasjonal møteplass hvor barn blir kjent på tvers av landegrenser og får nye venner. I 2015 og 2016 arrangerte vi vår egen fredskonferanse sammen med Nobels fredssenter og Unicef.

Turneringen har mottatt diverse priser for vårt arbeid med inkludering, solidaritet, vennskap på tvers av landegrenser, og fokus på sunne og gode verdier. I 2018 hadde Nobels Fredssenter en bærekraftfotball-utstilling hvor Norway Cup spilte en rolle.

I 2020 og 2021 utarbeidet Norway Cup, i samarbeid med Redd Barna og NIF, et eget Safeguarding-kurs - med mål om å øke kompetansen hos trenere og lagledere i forebygging av overgrep i idretten. Dette ble tatt i bruk i turneringen 2022.

17. Partnerships for the goals

NC har et stort nettverk av partnere som jobber med å skape gode opplevelser for barn og unge. Godt samarbeid og et solid kompetanse-nettverk er viktig for å nå ut til barn og unge med viktig og samfunns-relevant verdiformidling.

Artisten Shakira er en av flere ambassadører for bærekraftmålene