Miksklasser og samarbeid med Like Muligheter

Vi er stolte av å kunne tilby jenter og gutter en egen klasse der de kan spille sammen på lag! I et godt samarbeid med Like Muligheter jobber vi for å oppnå likestilling mellom kjønnene. 

Norway Cup tilbyr en egen klasse for jenter og gutter hvor de kan spille sammen på lag, og mot hverandre. Klubber kan på denne måten slå sammen spillere på tvers av kjønn og vi har sterk tro på dette er verdifullt for unge fotballspillere både utviklingsmessig og sosialt. Vi oppfordrer særlig unge i alderen 15-16 om å melde seg på.

Påmelding og informasjon om miksklasser finner du her:

Påmelding       Informasjon om klassene

 

Norway Cup og Like Muligheter

Ikke nok med det har vi inngått et samarbeid med verdiprosjektet Like Muligheter. Norway Cup og Like Muligheter har flere sammenfallende verdier og målsetninger, og et samarbeid vil derfor kunne gi gode synergier som vil øke sjansen til å nå bærekraftsmål nr.5 – Likestilling mellom kjønnene

Begge parter har felles mål om å: ​

• Øke jenteandelen ​i fotballen og turneringen

• Sikre at jenter får akkurat samme muligheter som guttene​

• Jobbe for å beholde jentene lengst mulig i den organiserte fotballen (idretten)​