Gjestespillere og overårige

Her kan du finne informasjon om bruk av overårige spillere, og gjestespillene. Skjema for registrering av gjestespillene ligger også vedlagt. 

Gjestespillere

I tilfeller der et lag ikke har nok spillere til å delta i turneringen, er det anledning å benytte inntil to - 2 - spillere som er spilleberettiget for annen klubb fra samme nasjon. Det er Norway Cup som må godkjenne bruk av lånespillere. Denne godkjenningen gjøres i forbindelse med lagets innmelding av deltakerlisten. Det er en forutsetning for å benytte lånespillere, at det før turneringen starter, foreligger en skriftlig avtale mellom klubbene. Klubbens hjemhørende krets må bekrefte denne låneavtalen. Laglister legges inn elektronisk i påmeldingssystemet innen 1. juli. 

Spille på flere lag: En spiller kan spille på flere lag for samme klubb i turneringen. Dette gjelder ikke for lag som deltar i samme klasse. Denne regelen gjelder ikke for overårige spillere (for eksempel: J14 11er fotball og J14 7er fotball er to forskjellige klasser, så her er det lov å bruke samme spillere. Vi kan ikke alltid ta hensyn til kampoppsett, så mulig at kampene går samtidig). 

Overårige 

§ 3-5 BRUK AV OVERÅRIGE

§ 3-5.1 Overårig

Norway Cup følger NFFs Breddereglement § 2-3 (1) om unntak fra kravene til alder. Overårig spiller kan ikke være mer enn ett år for gammel i henhold til aldersinndelingen i Norway Cup. 

§ 3-5.2 Antall overårige

I alle klasser er det tillat å ha med inntil 3 overårige spillere i 11-er og 9-er fotball, men kun 2 på banen samtidig. I øvrige spilleformer kan man ha med 2 overårige spillere, men kun 1 på banen.  Overårig spiller kan ikke være mer enn ett år for gammel, og kan i turneringen ikke spille på lag i sin egen aldersklasse eller høyere. 

§ 3-5.3 Dispensasjon for alder gitt av lokal krets

Jenter som har fått dispensasjon, gitt av krets, for å kunne delta som overårig på lag i gutteklasser samtidig som de spiller på lag i egen årsklasse eller høyere, er også spilleberettiget i turneringen. Spillere som innvilges dispensasjon kan ikke være mer enn 2 år for gamle. Begrensningen i første og andre setning i § 3-5.2 gjelder.

Generelle dispensasjon for alderskrav, gitt av lagenes lokale kretser, gir ikke spilleberettigelse i turneringen, dersom dispensasjonene går utover Norway Cups reglement for spilleberettigelse for overårige. Norway Cup gir ikke dispensasjoner fra dette reglement til noen deltakende lag.

Mer informasjon om turneringsreglementet finner du:

Her

Skjema for gjestespillene finner du:

Her (DOCX, 377 kB)