Dommerregistrering Håndball

Her finner du du informasjon om dommerhonorarer og påmelding.

Dommerpåmelding 

Dommerhonnorar Håndball 2024
Alder Honorar
9-10år 100kr
11-16år 150kr
Junior 200kr

Dommere vil blant annet også få Ruter bånd og mat i hallene.