Viktig informasjon til alle klubber som skal ligge på skole

Vi har i år fått nye forskrifter fra undervisningsbygg ang størrelse på liggeunderlag. Liggeunderlag kan ikke være større enn 2m x 100cm.

Deltagere som kommer med større liggeunderlag vil bli bedt om å fjerne underlaget. Dette vil bli fulgt opp nøye med kontroller.