Turneringsreglement

Norway Cup spilles etter FIFAs, NFFs og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités (NIFs) "Bestemmelser om barneidrett" kapittel 2, for konkurranser i barneidretten, med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet.

Reglementet er utarbeidet i nært samarbeid med NFF og er i grove trekk i samsvar med det anbefalte forslag fra NFF til ”Konkurranseklasser” og aldersbestemmelser i cuper og turneringer med deltakende lag fra flere kretser”.

I turneringen spilles det etter NFFs spilleregler.

I Stjerneklassen spilles det etter NFFs spilleregler for fotball på små baner for spillere
over 12 år, og særskilt utarbeidede retningslinjer for Stjerneklassen.

Jury

Turneringens jury består av tre medlemmer. Juryens sammensetning:

  1. Kjartan Berland, Lillestrøm SK, leder
  2. Pia Fjeld, Tofte Fremad IF
  3. Jan Olav Knutsen, Haugsbygd IF

Alle avgjørelser fattet av juryen er endelige og kan ikke ankes.

Turneringsreglementet 

Turneringsreglementet er delt opp i tre kapitler: Kampreglement, Konkurranse- og sanksjonsreglement og Reglement for spilleberettigelse.

Kapittel 1 Kampreglement

Kapittel 2 Konkurranse- og sanksjonsreglement

Kapittel 3 Reglement for spilleberettigelse

Skjema

Skjema for registrering av gjestespillere (DOCX, 377 kB)