Deltakerkort og priser

Fristen for påmelding og betaling av påmeldingsgebyr er 15. mai. Betalingsfrist for A-, H-kort eller Norway Cup kort, transport, madrasser og soveposer er 15. mai.

Deltakeravgift for lag

Lag uten overnatting

  • 3er fotball 600 kr per lag
  • 5er fotball 1200 kr per lag
  • 7er fotball 4900 kr per lag
  • 9er og 11er fotball 5500 kr per lag
  • Stjerneklassen 500 kr per lag

Lag med overnatting (A- og H-kort) 

  • 2000 kr per lag

Deltakerkort 

 Dere kan velge blant flere ulike typer. 

Gå til påmelding!