Trygg deltagelse

Norway Cup og sikkerhet

Norway Cup skal være en trygg og sikker turnering for alle deltakere, publikum og andre som besøker turneringen. Vår ambisjon er at alle som sender barn og unge for å delta i Norway Cup skal være helt trygge på at sikkerheten for disse er det aller viktigste for oss. Vi har gjennom mange år bygget opp en robust og erfaren beredskapsorganisasjon for å klare denne oppgaven. Det er utarbeidet detaljerte beredskapsplaner som trer i kraft dersom en uønsket hendelse skulle skje og det er behov for det. Vi har gjennom alle år hatt et svært godt og nært samarbeid med Oslo Politidistrikt, som er en av de viktigste suksessfaktorene for å gjennomføre en trygg og sikker turnering. Politiet bruker store ressurser for å ivareta deltakernes sikkerhet. Politiet etablerer en egen politistasjon som er lokalisert sentralt på Ekebergsletta. De har også egne patruljer som er tilstede på skoler og andre steder der deltakerne overnatter.

I tillegg til politiet har vi også et svært godt samarbeid med Oslo brann- og redningsetat (OBRE). Det blir hvert år arrangert brannkurs og øvelser for at nøkkelpersonell, OBRE og Norway Cup skal være best mulig rustet dersom en brann eller branntilløp skulle oppstå. I tillegg til tett oppfølging av alle sider ved brannsikkerheten i hele turneringen, har vi særlig fokus på brannforebyggende tiltak og brannvern på de skolene hvor det bor deltakere under turneringen. Planverk og rutiner ift brannvern blir hvert år gjennomgått og oppdatert av egen brannansvarlige i Norway Cup sin organisasjon.

Norway Cup har også i mange år hatt et utmerket samarbeid med Oslo Kommune og deres ungdomskontakter fra de forskjellige bydeler. Det samme gjelder Natteravnene som med sin synlige tilstedeværelse ytterliggere forsterker vårt sikkerhetsarbeid.

En annen svært viktig forutsetning for å kunne gjennomføre en trygg og sikker turnering er selvfølgelig alle de trenere, lagledere og foreldre som vært år følger lagene sine til Norway Cup. God kontakt med disse og tilgjengelig informasjon om våre anbefalinger når det gjelder sikkerhet for alle deltakere er et prioritert område for oss.

For å sikre at deltakerne i Norway Cup ikke blir utsatt for ubehagelige opplevelser som trakassering, vold, seksuelle overgrep og lignende, jobber Norway Cup hvert år med å utvikle “Trygg Idrett”, sammen med Norges Idrettsforbund. Hensikten er både å gi opplæring til ledere og trenere i hva som er forsvarlig opptreden, og å gjøre deltakerne bevisste på deres trygghet, samt at det finnes et system for å melde fra. Norway cup tar barns sikkerhet og trygghet på alvor. 

Etiske retningslinjer for deltagere, ledere, frivillige og publikum på Norway Cup

Som deltagere på Norway Cup skal vi bidra til en trygg turnering og en god opplevelse for     alle som deltar:

 • Vi skal behandle alle vi møter på Norway Cup med respekt og verdighet
 • Vi skal ikke delta i mobbing eller trakassering
 • Vi skal respektere andres grenser, og ikke ta på eller snakke til noen på en måte som oppleves ekkelt eller sårende
 • Vi skal ikke slå eller bruke annen vold
 • Vi skal ikke bruke rusmidler eller doping
 • Vi skal følge de reglene Norway Cup har for turneringen
 • Vi skal være gode representanter for vår fotballklubb
 • Vi aksepterer og skjønner at vi, som lag, er underlagt NFFs lover og regler, og vi er klar over at det kan forekomme dopingtester av våre lag og støtteapparat under turneringen gjennom Antidoping Norge

Vi, som voksne på Norway Cup, har i tillegg et ekstra ansvar for at det er en trygg turnering:

 • Vi har et medansvar for at alle deltagere skal være trygge, og at de ikke skal bli utsatt for verbal, seksuell eller fysisk trakassering eller overgrep
 • Vi skal ikke drikke alkohol eller innta andre rusmidler mens vi har ansvar for deltagere
 • Vi skal ikke motta bestikkelser
 • Vi skal ikke ha en seksuell relasjon med noen deltagere, og skal ikke misbruke eller utnytte noe barn på noen måte
 • Vi skal ikke bruke deltagelsen på Norway Cup til å utnytte deltagere før eller etter turneringen, eller forvente gjenytelser for deltagelsen på Norway Cup
 • Vi skal alltid reagere hvis vi ser at andre – barn eller voksne – bryter disse retningslinjene.
 • Norway Cup aksepterer ingen diskriminering på grunn av kjønn, funksjonsevne, hudfarge, nasjonalitet, kaste, religion, seksuelle orientering, helse, HIV-status, eller annet grunnlag
 • Brudd på disse retningslinjene kan føre til sanksjoner fra Norway Cup 

 

Hvor tar jeg kontakt hvis jeg opplever eller observerer noe:

Norway Cup har flere kontaktpunkter man kan henvende seg hvis man opplever uønsket oppførsel fra andre, eller observerer noe mistenkelig, under turneringen.

 • Norway Cup-sekretariatet: henvend deg i sekretariatet og meld fra hva du har opplevd. Vi har et frivillig-apparat som vil ta godt vare på deg og lytte til dine opplevelser. Deretter vil vi igangsette et apparat i henhold til vår beredskapsplan i de sakene der det er nødvendig.
  • Sted: ved siden av Ekeberghallen, Ekebergveien 101
  • Åpningstid 08:00 – 22:00
  • Telefon: +47 22660200
 • Politi-standen: under hele turneringen er politiet til stede på sletta med betjenter som har god opplæring i blant annet sedelighets-saker. De er tilgjengelig for en prat eller hvis du har spørsmål.
  • Sted: mellom Ekeberg skole og salgsteltet
  • Åpningstid: 09.00 – 19.00
  • Telefon: +47 970 62 715
  • Oslo politidistrikt hele døgnet: 02800
 • SMISO-standen: under turneringen er SMISO – Støttesenter mot Incest Oslo – tilstede på sletta. Dette er en organisasjon for barn/ungdom og voksne som enten selv (mens de var barn) har opplevd seksuelle overgrep fra en tillitsperson, eller kjenner noen som har opplevd dette. De er tilgjengelig for en prat eller spørsmål.
  • Sted: Global Goals Arena, mellom bane 5 og 6
  • sentermotincest.no