Støtte til deltageravgift

Norway Cup ønsker å gi alle barn og unge muligheten til å være med på fotballfesten i Oslo – sammen med barn og unge fra hele verden. Norway Cup er mye mere enn fotball og vi er opptatt av å inkludere alle uavhengig av religion, rase, hudfarge, språk, legning, handicap eller livssyn.

Av denne grunn er det viktig for oss å sørge for at også barn og unge fra lavinntektsfamilier har mulighet til å være med på Norway Cup. Vi tilbyr derfor en støtteordning hvor norske fotballklubber og lag kan søke om støtte til deltakeravgift på vegne av barn og ungdommer fra lavinntektsfamilier hvor familie/ forsørger ikke har råd å dekke dette selv.

Norway Cup vil da dekke den individuelle deltageravgiften, A-kort og D-kort (vi dekker ikke overnatting på hotell). Da vil alle kostnader for overnatting (A-kort), alle måltider (A-Kort), inngang til bad og museer i Oslo, lagbilde, og fri reise med Ruter i Oslo hele uken, være dekket. For D-kortet er ikke overnatting dekket, men deltageren vil få lunsj hver dag.

For å søke om støtte ta kontakt med oss på nc@bsknc.no eller 22 66 02 00