Sammen for å innovative løsninger mot plast

Onsdag 13.juni ble det arrangert lanserings-fest etter et halvt års jobbing med å utvikle innovative konsepter rundt løsninger på plast i havet.

Norway Cup har vært en av 16 aktører i et innovasjonsprogram hvor både det private, offentlige og NGO’s har deltatt. Programmet har endt opp med spennende konsepter som skal dras videre av aktørene og andre interesserte. Konseptene kan du lese om her: https://plastvett.no/

Norway Cup ønsker å arrangere konseptet «Trashaton»- innovasjonsprogram for ungdom, under årets turnering. Ta kontakt med NC-administrasjonen dersom du har spm, eller ønsker å bidra.