Rydd en strand og vinn miljøstipend!

Hvert år havner over 10 millioner tonn plast i havet. 80 prosent av dette stammer fra søppel på land. Marin forsøpling er et enormt problem for livet i havet og fører til at:

  • 1 million sjøfugl, ca. 100 000 marine pattedyr, og et ukjent antall andre dyr og fisk skades eller dør unødvendig hvert år

Vi i Norway Cup ønsker å gjøre noe med dette og vil ha dere med på laget! Vi oppfordrer alle våre deltagende lag til å rydde en strand eller elv i deres nærområde. Alle som deltar er med i konkurransen og kan vinne kr 15 000 til deltagelse i årets Norway Cup. Vi trekker 8 lag som hver vil vinne hvert sitt miljøstipend.

Før ryddeaksjonen:

  • Finn en strand på Hold Norge Rent som trenger å ryddes
  • Les gjennom Hold Norge Rent sin Ryddeveileder og Sikkerhetsveileder
  • Oppnevn en kontaktperson for strandryddegruppa deres. Minst én voksen i gruppa må ha livredningskurs.
  • Meld inn deres strandryddeaksjon på Ryddeportalen og avtal levering med nærmeste avfalls- eller renovasjonsselskap Alle direkte utgifter til transport eller levering dekkes av renovasjonsselskapet eller av refusjonsordningen for marint avfall.

Etter ryddeaksjonen:

  • Finn frem Norway Cup sitt skjema for strandryddekonkurransen og meld inn hvor mye dere har funnet fra de 12 ulike søppelkategoriene.
  • Beskriv hvorfor deres fotballag bør vinne Norway Cup miljøstipend á 15.000 kroner.
  • Fant dere noe spennende? Rapportér med bilde om dere finner noe som er utenlandsk.

Info om strandrydding og registreringsskjema