Reiser til East Africa Cup

Fotballdommerne Elisabeth Thoresen og Emilie Rodahl Dokset reiser begge til East Africa Cup (EAC) i slutten av juni. De skal holde dommerkurs under turneringen.

– Jeg gleder meg veldig. Det blir en helt unik opplevelse, sier Elisabeth Thoresen.

Norway Cup har et samarbeid med EAC (East Africa Cup) som går ut på blant annet kompetanseutveksling. Derfor sender vi våre to beste kvinnelige dommere (Elisabeth Thoresen og Emilie Rodahl Dokset) for å lære opp lokale ungdommer fra øst-Afrika. Tilbake tar de med seg masse læring fra EAC tilbake til Norge.
Norway Cup sponser også EAC med Fair Play-pokaler til beste Fair Play-lag i hver klasse.

Dommerkurs
Jentene gleder seg veldig til turen.

– Vi skal holde dommerkurs for 40 afrikanske dommere. Vi skal også være veiledere, se på kamper og komme med tilbakemeldinger underveis. Målet er at dommerne skal kunne reise tilbake til sine hjemland, dømme fotball og ha det som en deltidsjobb, sier Thoresen og fortsetter:
– Vi skal holde dommerkurs i tre dager. Det vil bli videogjennomgang og praktiske øvelser, sier Thoresen.

Det kan bli noen språkutfordringer underveis i kurset.

– Det stilles i utgangspunktet krav til at alle dommerne skal kunne engelsk men vi er forberedt på noen språkutfordringer, sier Thoresen.

Utrolig interessant
– Jeg gleder meg til hele pakka med turneringen, som handler om å samle unge mennesker fra flere land og ulike kulturer om fotball. Det er utrolig interessant at man bruker idretten for å bringe mennesker sammen for å lære aktuelle ting om samfunnet, sier Thoresen.

FN vil også være til stede med representanter under turneringen. Under turneringen vil det også bli holdt flere foredrag om blant annet urbanisering og HIV/Aids-problematikken.
Hjemme i Norge, når de kommer tilbake, igjen vil de holde noen foredrag om opplevelsene og erfaringene fra turen i egen klubb (Bækkelagets Sportsklub) og Norway Cup.