Promotering av jenter i fotball

Generalsekretær, Tony Isaksen, i lag med trenerlegenden Roger Gustafsson fra IKF Gøteborg og Karen Kvalevåg generalsekretær i NIF, stod i dag klar med en inspirerende tale ved Global Norge-standen. Ønsket er å ha en 50/50 andel av jenter og gutter med i turneringen, og Isaksen har sparket i gang et samarbeid mellom turneringer i Sverige, Danmark og Norge.

50/50 andel

Målet til Isaksen er å inspirere flere jenter til å spille fotball og ha likestilling mellom kjønnene. I dag ligger andelen på litt over 30% jenter som deltar i cupen. Når det kommer til kvinnelige dommere er tallene langt lavere, hvor andelen er kun 10%. Her er målet 25% innen 2021, forteller Isaksen.

– Desto yngre alder, desto jevnere er andelen. Jentene faller av på grunn av andre interesser, og for lite satsing, fortsetter han.

Isaksen mener løsningen kan være mer satsing på jentene. Vi må streame flere kamper, og skape en følelse av mestring. Man trenger ikke nødvendigvis å vinne alle kampene, men å spille er veldig sosialt. Han mener i tillegg at det viktigste med idretten er å skape sosiale møteplasser, og dette mener han at er lett å glemme når spillerne utvikler seg. Jentene kommer i tenårene og ting skjer, man stagnerer litt og Isaksen mener at de sosiale møteplassene er nøkkelen til å bevare jentene.

– Jo lengre jentene er med, desto bedre blir toppen, legger han til.

Forskjell mellom jente- og guttefotball

– Det er mye mer penger innad i guttefotballen. Det er viktig at jentene får oppmerksomhet, for eksempel at det blir vist på TV, sier Isaksen.

Han mener Norway Cup kan være muligheten. Viser ikke TV interesse for jentefotballen, er streaming en annen løsning. Han sier flere og flere ser på streaming, og det er en god løsning til å skape oppmerksomhet. En annen løsning Isaksen kommer med er at Norge og andre land må også vise interesse. De må sette inn nok ressurser, slik at jentene får sjansen til å utvikle seg. Dette satser Norway Cup på, forteller Norway Cups generalsekretær.

Norge skal samarbeide med turneringer i Danmark og Sverige.

– FINAL6 er en mulighet. Det er at for eksempel vinnere fra Norway Cup, Dana Cup og Gothia Cup møtes til en slags nordisk finale og spiller imot hverandre, forklarer trenerlegenden Roger Gustafsson.

Vennskapslaget, Rødenes og Shanghai

Vennskapslag

Under talen sitter vennskapslaget mellom jenter fra Kina, Shanghai, og Norge, Rødenen, og hører på. Vi fikk snakke med lagvenninene Cassandra (12) og Karoline (12) om hvordan det er å være i et vennskapslag.

– Det er gøy! Vi ser på hverandre spille kamper, og heier masse. Det er veldig gøy å bli kjent, sier Cassandra mens Karoline nikker i enighet.

Lagene bor på samme sted, Marken skole og er mye med hverandre på fritiden. Karoline forteller at de både spiller kort og fotball sammen.

– De er veldig gode i fotball, men de er ett år eldre enn oss, i tillegg til at de går på akademi, forklarer Karoline.

Lagene har funnet hverandre på sosiale medier, og kan slik holde kontakten videre.

Ellers er begge jentene enige i at det beste med Norway Cup er å spille fotball, og Cassandra legger til at målet er å vinne.

Cassandra (12) og Karoline (12)

 

Tekst: Iben Carnhed og Andrea Smedsrud Gammelgård
Foto: Bjørn-Aslak Dallmann