Pressemelding – Cosmos utestenges fra Norway Cup

Vi har mottatt vedtak fra Norway Cups uavhengige jury om kampen mellom Herd og Cosmos.

Juryen har fattet følgende vedtak:

«SPK Herd tilkjennes seieren i kamp 114 791 031. Kampens resultat settes til 3-0. Cosmos utestenges fra Norway Cup og ilegges en bot på 2000 kroner. Boten betales til arrangøren innen 5. august 2016. Avgjørelsen er endelig og kan ikke ankes.»

I tillegg har Norway Cup besluttet at Cosmos er uønsket i Norway Cup og vil bli bortvist fra våre kamparenaer.

Informasjon om dette er gitt til politiet og ytterligere sanksjoner kan skje hvis dette ikke overholdes.

Norway Cup