Parkering

Parkering koster kr 100 per dag, og beviset kan brukes på alle våre felt den dagen.

Ekebergfeltet
Alle busser henvises til anviste parkeringsplasser nord for Ekeberg og nord på Ekebergsletta. Personbiler henvises til parkeringsplassen sør for Ekeberg Idrettshall.
Etter spesiell tillatelse gis arrangørbiler, presse o.a. adgang til parkeringsplasser rundt Ekeberg skole.

Parkeringskort utstedes av trafikkleder. Ved innsjekking og besøk i hoved-sekretariatet på Ekeberg henvises til parkeringsplass nord på Ekebergsletta.

Abildsø-feltet
Alle busser henvises til anvist parkering langs Østensjøveien. Personbiler henvises til parkering på Abildsø skole. Arrangørbiler henvises til parkering i Agronomveien.

Rustad-feltet
Det er parkering for personbiler ved Rustadfeltet. Alle busser må parkere ved Skullerud skole. Ca 7 min gange fra Rustadfeltet.

Furuset-feltet
Busser og privatbiler henvises til parkering anvist av teknisk arrangør. Buss fra Galleri Oslo nr. 401 eller nr. 402. som stopper ved Furuset Stadion.

Lambertseter-feltet
Biler henvises til parkering anvist av teknisk arrangør.

Valle Hovin-feltet
Parkering etter anvisning av arrangør. Innkjøring fra Dronning Margretes vei.