Påmelding dommere

Norway Cup går av stabelen i uke 31. Har du lyst til å være dommer eller veileder/observatør i tiden 28. juli til 4. august? Til å gjennomføre alle kampene trenger vi ca. 430 dommere og 70 veiledere/observatører.

3-5 kamper pr. dag
Programmet er stort sett å dømme 3-5 kamper pr. dag, enten som dommer eller assistentdommer (AD). Veiledere/observatører har som regel samme antall oppdrag.

Kontaktinformasjon hentet fra FIKS
Du benytter ditt dommer-/veiledernummer som du har i egen krets til innlogging. Profil/kontaktinformasjon er hentet fra FIKS, men du må fylle ut noe øvrig informasjon – blant annet tidspunkt for når du kan dømme eller veilede/observere.

Bekreftelse får du tilsendt på mail. Frem til turneringen kan du logge deg inn her og oppdatere informasjonen.

Påmelding

Påmelding for norske dommere gjøres HER. 

Dommeravdelingen har en egen nettside hvor det legges ut en del nyttig info for dommere og veiledere, nettsiden finner du her www.ncdommer.org