Overnatting – info

Elektronikk

For å imøtekomme deltakernes behov for trygg lading av telefoner og annen elektronikk gis det tillatelse til å benytte grenuttak i klasserommene.

Grenuttakene skal være godkjent for bruk i Norge, være uten feil og kun benyttes til lading av telefoner, nettbrett og liknende. Grenuttakene skal ikke benyttes til kraftkrevende utstyr, som ovner, skotørkere og annet.

Lading kan kun foretas i tidsrommet 07:00 og 23:00. Ved lading på kveldstid gjør vi oppmerksom på at det må være minst èn våken person i rommet.

Godkjente grenuttak fås kjøpt i alle elektriske forretninger i Norge. I tillegg vil vi ha et lite antall grenuttak for salg sekretariatet og selger så lenge lageret rekker. Prisen på et 8/10-veis uttak i Sekretariatet er NOK 300

Skoler
  • Vi ber alle våre lag som bor på skolene å respektere nærområdene sine og huske på at skolene har naboer.
  • Max størrelse på liggeunderlag: Vi tillater ikke større bredde enn 1 meter pr. person på liggeunderlag
  • Campingvogner- Bobiler : Undervisningsbygg tillater ingen form for parkering inne på skolens område
  • Innsjekk på skoler og hotell: Det er mulig å sjekke inn på skole og hotell uten å ha sjekket inn på Ekeberg. På hotell oppgir dere klubb og navn.
  • Skolene åpner lørdag morgen klokken 0700. Dersom dere har ankomst tidligere må det bestilles ekstra natt ( Kr. 170 pr. person ). Dersom det ikke er gjort må dere kontakte Rolf Fjeld på email rolf@bsknc.no umiddelbart.

Hotel

Hotell: Det er ikke mulig å avbestille hotell f.o.m. fredag 21 juli klokken 12.00 . Dersom dere får sykdom eller skader må det benyttes privat forsikring for refusjon