Norway Cup – verdens største og viktigste arena for idrettsglede og vennskap

Norway Cup har markert FNs dag for idrett, utvikling og fred med å lansere sin nye visjon og sitt nyervervede bærekraftengasjement.

I dag, 6.april, er FNs dag for idrett, utvikling og fred. Norway Cup har alltid hatt en sterk verdiplattform som har handlet om nettopp dette. Turneringen har vært opptatt av å vise frem idrettens rolle som samfunnsutvikler, og hatt fokus på viktigheten av å være en internasjonal møteplass og fellesskap.

I 2017 vil Norway Cup sette fokus på FNs bærekraftmål – verdens felles mål for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Vi vil vise at idretten og våre 30000 deltagere kan bidra til å nå disse målene.

Dagen i dag ble markert med et planleggingsmøte med viktige og gode partnere for å synliggjøre disse målene under årets Norway Cup. Både FN-sambandet, UNDP, SAIH og MOT vil bidra i dette arbeidet på Ekebergsletta i uke 31 med gøyale og bevisstgjørende aktiviteter for barn og ungdommer.

FN-dagen ble avsluttet på årsmøte til Norsk Tipping hvor et spennende bærekraftsamarbeid ble lansert, samtidig som at Norway Cup viste frem sin nye fotball med alle 17 bærekraftmål på – som skal brukes på alle kampene under årets turnering.

2000 lag – 17 mål – 1 verden

#NorwayCupSDG