Norway Cup tenker på smittevern

I år vil Norway Cup spilles som en nasjonal turnering med kun norske lag. Turneringen skal være en trygg og sikker arena for deltakere, dommere, frivillige og andre besøkende. For å kunne legge til rette for dette har vi tett dialog med helsemyndighetene om rådende regelverk. Norway Cup har i tillegg engasjert en kyndig lege som rådgiver innen smittevern. Han vil hjelpe oss med å legge en smittevernplan som håndterer alle aspekter av turneringen.

Hvilke retningslinjer vi har å forholde oss til er uavklart. Vi forbereder oss på ulike scenarioer der spredningen av Korona-viruset avgjør hvilke begrensninger vi lever med i august, men sannsynligheten for at det blir begrensninger er store. Ved et slikt tilfelle vil de første lagene som er påmeldt bli prioritert. Vi forventer en avklaring fra myndighetene rundt 1. mai om hva vi får lov til å gjennomføre.

Ved en eventuell avlysning grunnet Covid-19 vil alle deltageravgifter bli tilbakebetalt. Det er derfor ingen økonomisk risiko å melde seg på årets turnering.

Vi har opprettet en egen side som omhandler smittevern. Her vil vi oppdatere informasjon fortløpende. Les mer om Norway Cup og smittevern her!