Norway Cup sier #STOPP

Norsk idrett står sammen når de sier #STOPP til rasisme, kjønnshets, homohets og alle andre former for diskriminering. «Norway Cup støtter selvsagt #STOPP kampanjen 100%. Disse formene for diskriminering er noe vi alltid har tatt sterk avstand fra, og det er flott at en kommer en kampanje som tydeliggjør dette budskapet» sier Trygve Nielsen, Kommunikasjonssjef i Norway Cup/BSK.