Norway Cup og Oslo Vann og Avløp tar grep for å forebygge skader på Norway Cup

Etter en rekordvarm og tørr sommer i Oslo frykter Norway Cup nå at spilleforholdene på Ekebergsletta skal medføre flere- og mer alvorlige skader på spillere.

Ekebergsletta er tørrere før årets turnering enn på lenge, og Norway Cup anser spilleforholdene for barn og unge som svært uheldig, da erfaring tilsier at tørre forhold og harde baner medfører økt antall bruddskader blant unge spillere.

Norway Cup får nå god drahjelp fra Oslo Vann & Avløp, Bymiljøetaten og Oslo Brann- og Redningsetat, som forstår utfordringene med banene. Etatene vil nå bidra til å vanne sletta og legge til rette for trygge baner.

Generalsekretær i Norway Cup, Tony Isaksen, sier: «vi er bekymret for forholdene på Ekebergsletta i år, da vi har hatt en usedvanlig tørr start på sommeren. Det er viktig for oss å gi våre deltagere enn trygg turnering, og gjør det vi kan nå for å forebygge skader på våre spillere. Vi setter stor pris på å få med oss Oslo Vann & Avløp, Bymiljøetaten og Oslo Brann- og Redningsetat, for å gi våre deltagere en fin – og skadefri uke på Norway Cup.»

Siw Lilly Osmundsen, fra Norsk Folkehjelp, sier: «vår erfaring fra tidligere år tilsier at det lettere skjer brudd på Ekebergsletta på harde baner. Etter en så tørr sommer som vi har hatt i Oslo, er vi bekymret for antall skader som kan kommer. Vi synes derfor det er fint at Norway Cup og Oslo kommune gjør det de kan for å forebygge dette.»

Frivillige fra BSK vil vanne banene etter at Oslos befolkning har avsluttet sine vanninger, mellom 23:00 og 06:00, så lenge det er nødvendig før årets turnering starter.