Norway Cup og koronaviruset

Kjære alle Norway Cup-deltakere.

Vi lever jammen meg i uforutsigbare tider.

Koronaviruset har rammet alle deler av samfunnet og Bækkelagets Sportsklub og Norway Cup skal ta sin del av ansvaret i den nasjonale dugnaden for å forhindre spredningen av viruset.

Det er mer enn fire måneder til Norway Cup starter på Ekebergsletta 25. juli, og vi jobber som normalt med å planlegge fotballfest! Samtidig tar vi inn over oss at denne krisen kan vare lenge, og vi risikerer å måtte avlyse årets arrangement. Beslutningen vil bli tatt i god tid før turnering, og vi ber om forståelse at vi ikke kan oppgi en eksakt dato på nåværende tidspunkt. I så tilfelle vil vi understreke overfor alle påmeldte lag at deltageravgifter vil bli refundert ved avlysning.

Vi holder tett kontakt med bydelsoverlege, Folkehelseinstituttet, nasjonale beredskapsmyndigheter og Oslo kommune for å få råd og veiledning til å håndtere situasjonen.

Med sportslig hilsen

Pål Trælvik, generalsekretær og Norway Cup-administrasjonen