Norway Cup og East Africa Cup heier på jentene!

Norway Cup samarbeider med FN for å oppnå deres Bærekraftsmål og et av målene som er viktig for oss er nr. 5: Likestilling mellom Kjønnene.

Vi er derfor stolt av å samarbeide med East Africa Cup – en fotballturnering som arrangeres i Moshi i Tanzania i juni hvert år. Turneringen har et stort fokus på idrett og utvikling gjennom et omfattende verdiprogram, og har et krav om 50% deltagelse fra jentelag.

For Kristin Bjorå (bildet) fra organisasjonskomiteen for East Africa Cup er også mål 5 svært viktig.

Norway Cup samarbeider med East Africa Cup gjennom å bidra med ressurser, kompetanse og Fair Play-pokaler til turneringen. I fjor og i år sender Norway Cup to kvinnelige dommere fra vår klubb Bækkelagets Sportsklub til turneringen for å holde dommerkurs og veilede lokale dommere fra Øst-Afrika. Her har turneringen en klar målsetting om å øke andelen jentedommere, og at det nettopp er kvinner som er veiledere har en enorm symboleffekt.

Elisabeth Thoresen og Emilie Rodahl Dokset er gode og viktige rollemodeller for kvinner i idretten – både i Norge og i Øst-Afrika. Og Norway Cup er veldig stolte av at de bidrar til en mer likestilt idrett.

Gratulere med kvinnedagen alle jenter!