Norway Cup mottar støtte fra NORAD til bærekrafttiltak

Vi er veldig glade for å bli valgt ut av NORAD som en av få organisasjoner som mottar deres informasjonsstøtte i år. Informasjonsstøtten har som formål å bidra til kunnskap, engasjement og debatt i Norge om utviklingspolitiske temaer.

Norway Cup er en av kun 9 organisasjoner som mottar støtte fra NORAD ved tildelingen i 2018, og vi vil bruke støtten til å fortsette og styrke vårt arbeid mot å øke kunnskap og engasjement rundt FNs bærekraftmål blant våre deltakere og publikum.

I 2018 vil Norway Cup etablere nye- og utvide eksisterende tiltak som retter seg mot utvalgte mål, som blant annet likestilling og miljø. Som i 2017, vil også alle kampene i turneringen spilles med en fotball med alle bærekraftmålene trykt på. (se bilde) Konseptet med et dedikert område til verdiaktiviteter på Ekeberg – Global Goals Arena – blir også videreført.

I tillegg vil vi i år ha stort fokus på likestilling i idretten. Vi setter i gang ulike tiltak som skal bidra til å øke jenteandelen i turneringen, og jobbe mot mer likestilling i fotball og idretten generelt.

Rannveig Sundelin, Prosjektleder for CSR og Bærekraft i Norway Cup, sier:

Det er helt fantastisk at Norway Cup er en av 9 organisasjoner som mottar denne støtten. Dette gir oss muligheten til å fortsette med å bruke vår unike arena til å synliggjøre bærekraftmålene, samtidig som vi får videreutviklet og styrket konkrete aktiviteter og tiltak rettet mot målene.

Hun fortsetter:

Norway Cup har alltid vært en formidler av positive verdier gjennom holdningskampanjer og informasjonsarbeid sammen med gode verdipartnere. Det er derfor helt naturlig for oss å jobbe med utvalgte bærekraftmål som blant annet: god helse, god utdanning, likestilling mellom kjønnene, mindre ulikhet, stoppe klimaendringene, og fred og rettigheter.

Les mere om støtten her: https://www.norad.no/tilskudd/tildelinger/informasjonsstotten-norad-inngar-ni-avtaler/