Norway Cup med mer fokus på miljø sammen med Ragn-Sells

Bilde: f.v. Raymond Borgersen, Regionsjef i Ragn-Sells og Trygve Nielsen, Markedssjef i Norway Cup

Verdens største fotballturnering, Norway Cup, skal bli enda bedre på miljø og har nå fått med seg Ragn-Sells på laget.

Tidligere har Norway Cup sortert ut noe plast og papp, men ved hjelp av Ragn-Sells skal kildesorteringen på Norway Cup nå økes. Gjennom en ny sorteringsstasjon vil nå også matavfallet sorteres, i tillegg til mere papp og plast.

Den nye miljøsatsingen er en naturlig del av Norway Cups verdiarbeid og arbeid for å synliggjøre og nå FNs bærekraftsmål. I tillegg til det nye samarbeidet med Ragn-Sells, gjør Norway Cup en rekke grep på miljøsiden, blant annet nye tiltak for pant av flasker og et strandryddeprosjekt mot deltagende lag. I tillegg ble det i 2017 lagt opp til strøm på Ekebergsletta for å kutte ned på bruken av aggregater.

Trygve Nielsen, Markedssjef i Norway Cup, sier: – Det er viktig for oss i Norway Cup å gjøre vår del for miljøet, og vi er svært fornøyde med å få med oss Ragn-Sells. Som verdens største fotballturnering har vi et ansvar for å fremme gode verdier og jobbe, i samarbeid med andre, for å nå de 17 bærekraftsmålene satt av FN.

Trygve fortsetter: – Vi har som mål å bli en så miljøvennlig turnering som mulig. Og vårt nye samarbeid med Ragn-Sells er et steg i riktig retning!

Lars Eknes Rasmussen, Salgsrådgiver – Gjenvinning og Miljø i Ragn-Sells, sier: – Vi gleder oss til vårt nye samarbeid med Norway Cup og synes det er flott at Norway Cup tar de grepene de gjør. Vi kan med 100% sikkerhet si at alt avfallet fra Norway Cup vil i år gjenvinnes – enten som materialgjenvinning eller energigjenvinning i form av fjernvarme. Og jo bedre det sorteres under turneringen, jo mer papp, papir, plast og matavfall vil materialgjenvinnes til nye produkter.