Norway Cup lanserer eliteturnering for jenter

For første gang i Norge lanseres det nå en eliteturnering for jenter 17 år, hvor norske toppserielag for matchet seg både mot hverandre og internasjonale topplag.  

Den nye turneringen arrangeres i samarbeid med Serieforeningen for Kvinnefotball, og skal bidra til å sette talentutvikling på jentesiden på kartet. Norway Cup og SKF ønsker med dette samarbeidet å skape gode forbilder for unge jenter.

Ved å vise frem gode kvinnelige spillere, håper de to organisasjonene å inspirere unge spillere til å bli i fotballen, og ivrige mammaer til å ta roller som trener og lagledere i breddefotballen.

Lagene som deltar i årets nysatsning er Trondheims Ørn, Grand Bodø, Vålerenga, Lyn, Kolbotn og Breidablik fra Island. I tillegg jobber Norway Cup med å få på plass to lag til. Lagene vil spille over fire dager på topp fasiliteter.

Jentefotballen har alltid hatt en viktig rolle i Norway Cup. Vi hadde jentelag med fra starten i 1972 – hele fire år før kvinnefotballen var offisielt av Norges Fotballforbund. Og vi i Norway cup ønsker å fortsatt være en foregangsløper for jentefotballen i Norge. Vi mener at den nye eliteturneringen er et stort og viktig steg i utviklingen av toppfotballen for kvinner, sier Tony Isaksen, Generalsekretær i Norway Cup.

Tony legger til:

Vi i Norway Cup ønsker med dette å bidra til å skape relasjoner mellom utviklingsmiljøene i kvinnefotball, og samtidig fremme kvinnefotballen i Norge.

Kenneth Østerås, Trener Talent J19 / Trenerkoordinator i Vålerenga Fotball, sier:

Vi har valgt å delta i elitesatsingen til Norway Cup deltar fordi det er viktig med referanser på eget nivå mot samme fysikk og alder. Vi er veldig glad over å få mulighet til dette i Norway Cup. Samtidig er det også viktig at jentene får minner og opplevelser de tar med seg – vi skal ikke glemme gleden over fellesopplevelser.

Kenneth legger ikke skjul på at Vålerenga synes dette er et steg i riktig retning for kvinnefotballen i Norge:

Det er viktig og riktig, og det er på tide at talentutvikling på jentesiden får plass og blir tatt på alvor. Det har vært en forferdelig skjevfordeling av ressurser og kompetanse til nå – talentsatsing på guttesiden har store ressurser i toppklubbene og har hatt det over lang tid. En slik klasse i Norway Cup gjør at jentene blir litt mer synlige og får vist at det er et høyt nivå på de beste lagene.

Den nye eliteturneringen er en del av Norway Cups verdiarbeid og arbeid for å synliggjøre og nå FNs bærekraftsmål. I 2018 har Norway Cup et spesielt fokus på FNs mål nr. 5, Likestilling mellom kjønnene.

Gjennom ulike jenteprosjekter ønsker Norway Cup å være en arena for å utvikle idretten på jenters premisser, utfordre og endre etablerte holdninger, og sette Norge som foregangsland for å oppnå likestilling i idretten.