Norway Cup – «lagspiller på verdenslaget»

Verdens største arena for idrettsglede og vennskap. Bergen Nord IL. Lørenskog IF. Legia Warsawa. Porto FC. Klemetsrud IL. Messi. FN. Erna Solberg. Markus og Martinus. Zucca.

Uke 31 i Oslo er en spesiell opplevelse for veldig mange. For fotballspillere, for foreldre, for trenere, for frivillige, for publikummere. Og opplevelsene skjer i møte mellom alle disse menneskene. Opplevelsene er seiere, tap, mestring, vennskap, forelskelse, spenning, sol, regn, is, pølse, bading, musikk, smil, gråt, jubel.

Og for at alle som kommer til Norway Cup skal oppleve nettopp idrettsglede og vennskap må det gjøres en jobb: vi må sørge for at alle «spiller på lag».

En god lagspiller er en som gjør andre gode. En som bidrar utover det som er forventet av deg. En som inkluderer. En som gjør verden litt bedre.

Norway Cup ønsker å være en god lagspiller. Derfor gjør vi blant annet dette:

 • Vi inviterer lag fra utviklingsland og konfliktområder til å delta gratis i Norway Cup – i samarbeid med Norad
 • Vi inviterer enslige mindreårige asylsøkere som bor på mottak til å delta med norske lag – i samarbeid med Bufetat
 • Vi organiserer vennskapsklubber – hvor norske og utenlandske lag knytter vennskapsbånd
 • Vi jobber med å informere om og synliggjøre FNs bærekraftmål som viser oss hvilke samfunnsutfordringer vi må ta tak i frem mot 2030
 • Vi har et strandryddeprosjekt hvor vi oppfordrer våre deltakende lag til å rydde strender for søppel – i samarbeid med SALT
 • Vi setter i gang egne miljøtiltak i turneringen
 • Vi organiserer egne aktiviteter rettet mot å øke jenteandelen i fotballen, blant annet gjennom å samarbeide med store nordiske turneringer og klubber
 • Vi inviterer viktige organisasjoner som jobber med ungdoms- og/ eller utviklingstematikk til å være tilstede under turneringen med holdningsskapende aktiviteter
 • Vi har en klasse for utviklingshemmede
 • Vi er opptatt av å være en «rimelig» turnering å delta i
 • Vi lager møteplasser
 • Vi oppfordrer til fysisk aktivitet gjennom å arrangere verdens største fotballturnering og våre aktiviteter på sletta

Samtidig jobber vi med mange gode partnere som også er med på å gjøre andre gode. Vi ønsker at alle skal se verdien av å inkludere alle, og spille på lag for å bli gode.

Bli med på Norway Cup – og vær en god lagspiller!