Klasser håndball

Klasser
Jenter Gutter
J09 født 1.1.2013 eller senere G09 født 1.1.2013 eller senere
J10 født 1.1.2012 eller senere G10 født 1.1.2012 eller senere
J11 født 1.1.2011 eller senere G11 født 1.1.2011 eller senere
J12 født 1.1.2010 eller senere G12 født 1.1.2010 eller senere
J13 født 1.1.2009 eller senere G13 født 1.1.2009 eller senere
J14 født 1.1.2008 eller senere G14 født 1.1.2008 eller senere
J15 født 1.1.2007 eller senere G15 født 1.1.2007 eller senere
J16 født 1.1.2006 eller senere G16 født 1.1.2006 eller senere
J17-20 født 1.1.2002 eller senere G17-20 født 1.1.2002 eller senere