Norway Cup-gudstjenesten

Årets sportsgudstjeneste ble holdt i Bekkelaget kirke søndag morgen til en fullsatt kirkesal.

Turneringsleder Terje Lund takket for det gode samarbeidet mellom Bækkelaget sportsklub og kirken og meddelte at i år har Norway Cup satt verdensrekord med totaltsett 2, 200 lag!

Presten fortalte at Norway Cup er et viktig samlingssted og fungerer som et binneledd mellom forskjellige mennesker og kulturer; verden trenger Norway Cup. Videre tilføyet han at Jesus også muligens spilte fotball, da det er mange historier som aldri ble notert

Dagens gudstjeneste var en blanding av preken, bønn, sang og dans.

Program

I. Samling- Preludium og prosesjon

Salme

Nådehilsen (hilsen fra styret i Norway Cup ved Terje Lund)

Samlingsbønn

Sang ved Mathare United

II. Ordet

Fra Evangeliet etter Matteus

Preken

Trobekjennelse

Sang ved Sabra & Shatila Survivors

III. Forbønn

IV. Nattverd

Salme og ofring

Natteverdbønn med innstiftelsesordene

Måltidet

Etter måltidet

Takkebønn

V. Sendelse

Velsignelsen

3×3 bønneslag

 

Foto: Fabian Stratenschulte

Tekst: Kjersti Hattrem