Norway Cup fortsetter viktige tiltak både for inkludering og miljø!

Norway Cup fortsetter viktige tiltak for inkludering og gir våre lag muligheter for økonomisk støtte til deltagelse i Norway Cup! 

Norway Cup ønsker at idretten skal være for alle og har derfor et stort fokus på tiltak som bidrar til inkludering. Deltakelsen i turneringer og andre arrangementer skal være en felles, positiv og minnerik opplevelse for alle spillere på laget.

Vi har i år også fått innvilget en viktig støtte fra Bufdir, som innebærer at lagledelsen kan søke om fritak fra deltakeravgift for spillere fra lav-inntektsfamilier/familier med økonomiske utfordringer.

Ta kontakt med NC-administrasjonen på nc@bsknc.no for mer informasjon og tilgang på søknadsskjema.

Vi håper på å se flest mulig på Ekebergsletta i uke 31!