Norway Cup for alle

Mange familier i Norge opplever nå en mer anstrengt privatøkonomi på grunn av permitteringer og lavere inntekter. Norway Cup har fått tildeling fra Bufdir i 2021, som gjør at vi også i år kan tilby støtte til å dekke deltakeravgiften for barn fra lavinntektsfamilier/ familier med dårlig økonomi.

Vi ønsker at lagledelsen sender én søknad på vegne av sine berørte spillere. Søknaden krever ikke personopplysninger, men noe bakgrunnsinformasjon.

Send en mail til nc@bsknc.no for å få tilsendt et enkelt søknadsskjema.

Har du spørsmål til støtteordningen, ta kontakt med NC-administrasjonen på 22660200.