Norway Cup 2021

I Norway Cup setter vi deltakere og frivilliges sikkerhet i høysete. Vi har gode prosedyrer og rutiner for både smittebegrensende tiltak og smittesporing. Både transport, overnatting, bespisning samt kamparenaene legges om i henhold til smittereglene som vil gjelde. Vi håper, som dere, at vi frem til sommeren vil ha vaksinert alle som ønsker det, men bygger som sagt rutiner og prosedyrer som skal begrense smitte.

Vi har snakket med mange klubber om årets Norway Cup. De aller fleste er svært glade for at vi planlegger, og mange lag har meldt seg på. Det er viktig for motivasjonen til både spillere og trenere. Norway Cup er for mange et lys i en lang mørk «korona-tunell».

Idrettens glede, samholdet og sosiale betydning er viktig. At barn og unge også får sin mestringsarena har blitt trukket frem av mange og undersøkelsene blant deltakerne viser til nye vennskap og gode minner for livet.

Mange lag har spurt om det vil bli deltakelse fra andre land. Vi arbeider med smittemyndighetene med hva slags begrensninger vi vil legge på dette. Det er hevet over tvil at vi blir færre nasjoner til årets arrangement enn vanlig. Beslutningen om internasjonal deltakelse kommer før vinterferien.

Du kan trygt melde på ditt lag. Hvis arrangementet blir avlyst grunnet Covid-19 vil påmeldingsavgiften bli tilbakebetalt. 

Ekebergsletta er i bedre forfatning enn den noen gang har vært. Hele felt er både restaurert og drenert.

Vi håper å se dere.
Velkommen til Norway Cup 2021!