Spørsmål og svar

­

Spørsmål og svar

Når er siste frist for påmelding og betaling?
Fristen for påmelding og betaling av påmeldingsgebyr går ut 15. april.
Betalingsfrist for A-, H-kort eller Norway Cup kort, transport, madrasser og soveposer er 15.mai.

Hvilke legitimasjonsdokumenter tilfredstiller kontrollrutiner i Norway Cup?
Alle Norway Cup-spillere må ved kontroll kunne dokumentere sin alder ved å vise tilfredsstillende legitimasjon med foto.
Følgende legitimasjonsdokumenter anses å tilfredsstille de krevde kontrollrutiner i Norway Cup:
o Postens ID-kort – ny type i bankkortformat
o Gyldig pass eller annet godkjent reisedokument
o Asylsøkeres ID-kort
o EU-kort
o Bankkort (norsk)
o Førerkort – original og duplikat
o Politiets ID-kort
o Postens ID-kort gammel type utstedt etter 1. oktober 1994

Hvor mange spillere kan man ha med?
Max. 24 spillere og 4 ledere kan man ha med på laglistene – det er kun disse som får utdelt premie. Om dere ønsker å ha flere på listen vil øvrige spillere/lagledere ikke få en eventuell premie.  Vi ser gjerne at laglistene blir levert i god tid før turneringsstart i online-løsningen.

Når får man vite hvilken skole man skal bo på?
Dette får dere beskjed om i midten av juni. Det vil bli sendt ut til alle lagledere og lagt ut på vår nettside.

Når spilles finalene?
Finalene spilles fredag og lørdag på Ekeberg. De innledende kampene spilles søndag – tirsdag på idrettsfeltene: Ekeberg  – info om andre felt kommer senere. Sluttspillkampene spilles på samme baner fra onsdag.

Åpningsparade

Norway Cup starter alltid med en flott parade med flagg og deltagere iført sine klubbdrakter med mere. Alle deltagere, lagledere, foreldre og ikke minste heiagjenger er velkommen til paraden. Vi ser frem til at så mange som mulig vil være med i årets parade. Den starter ved Ekeberg Camping, går over Ekebergsletta og ned til Norway Cup torget hvor Norway Cups åpningsshow finner sted.

Vi håper at alle lag som kan, møter for å delta i paraden og for å se på et fantastisk åpningsshow for å lansere årets Norway Cup.

Oppmøte er kl 16.30 og paraden starter kl 17.00 i krysset mellom Stamhusveien og Ekebergveien. Du kan melde deg på paraden ved å sende mail med klubbnavn, kontaktperson og antall deltagere til nc@bsknc.no.

Bilder av mindreårige

Det er lagleders ansvar å få tillatelse fra foreldre/foresatte til fotografering eller intervjuer i pressen av mindreårige.

Trenger dere transport?
Norway Cup ønsker å legge til rette for best mulig måte for sine gjester. I den forbindelse setter turneringen opp transport fra både buss, tog og flyplass. Dette gjøres slik at turneringens gjester kan komme seg til sine respektive innkvarteringssteder.

Hvor mange kamper spiller lagene?

Norway Cup får flere spørsmål vedrørende kampantallet i turneringen. Her er oversikten:
Barnefotballen:
I barnefotballen (11 og 12 år spilles det cirka 6-7 kamper.

I barnefotballen er det ikke sluttspill men alle spillere får premier. 

Unified:
I klasse Z – Unified, som er for utviklingshemmede spillere, er det vanligvis to eller tre puljer. Det deles inn i forhold til handikappet spillerne har. Det spilles finaler i de ulike klassene.

Ungdomsfotballen:
I ungdomsfotballen (resten av klassene) spilles det først en innledende runde. Det er vanligvis fire eller fem lag i hver av innledningspuljene. Alle lagene er i firerpuljer garantert minst tre innledende kamper og første kamp spilles vanligvis søndag i uke 30. Lagene i femmannspuljer er garantert fire innledningskamper.

I tillegg til dette er alle lag garantert minst en sluttspillkamp. De to beste lagene fra innledningspuljene går videre til A-sluttspill. De to eller tre (femmannspuljer) svakeste lagene i puljen går videre til B-sluttspill. I sluttspillet er det vinn eller forsvinn så her vil kampantallet variere alt etter hvordan resultatene er.

Finalene i ungdomsfotballen spilles vanligvis fredag og lørdag i uke 31.

Spilletider?
Unified 7-er fotball spilles etter eget regelverk.

17,18 og 19 år    2 x 30 minutter

15 og 16 år          2 x 25 minutter

13 og 14 år         2 x 20 minutter

11 og 12 år           2 x 15 minutter

Når kommer kamp og puljeoppsettet:
Klasseoppsettet med hvilke lag som deltar i de ulike klassene legges ut i midten/slutten av mai – dette er en liste over hvilke lag som er i hvilke klasser.

Puljeoppsettet for ulike klasser kommer rundt 1. til 10. juni. Selve kampoppsettet i de ulike puljene legges ut på nettet fra rundt den 20. juni.

Det lønner seg å sjekke kampoppsettet med jevne mellomrom helt fram til startdatoen. Dette skyldes at det erfaringsmessig gjøres endringer i kampoppsettet helt fram til startdatoen som er søndag i uke 30 klokka 09.00.

Refusjoner?

Lagavgifter refunderes ikke.

A-kort

A-kort – betalingsfrist 15 mai  (ingen refusjon etter 20 juni). A eller H-kort bestillinger etter 15 mai, ilegges gebyr på kr 30 per kort.

H-kort

H-kort  – 10% av hotellbestillingen skal betales innen 10 dager. Ved avbestilling fra 15 mai-1 juni belastes 50 % av bookingen.

Ved avbestilling etter 1 Juni ingen refusjon på hotellbestillinger. Endring av rom etter 15 mai, er tillatt hvis vi har ledige rom.

Støtte til deltageravgift?

NC er opptatt av at alle skal ha mulighet til å være med på fotballfesten i Oslo – sammen med barn og unge fra hele verden.

Derfor er det viktig for oss å sørge for at også barn og unge fra lavinntektsfamilier kan delta på Norway Cup.

Gjennom støtte fra Bufdir kan vi også i 2018 tilby en støtteordning, hvor norske fotballklubber og lag kan søke om støtte til deltakeravgift på vegne av barn og ungdommer fra lavinntektsfamilier hvor familie/ forsørger ikke har råd å dekke dette selv.

Norway Cup vil da dekke den individuelle deltageravgiften, A-kort og Norway Cup-kort 2 (vi dekker ikke overnatting på hotell). Da vil alle kostnader for overnatting (A-kort), alle måltider (A-Kort), inngang til bad og museer i Oslo, lagbilde, og fri reise med Ruter i Oslo hele uken, være dekket. For Norway Cup-kortet er ikke overnatting dekket, men deltageren vil få lunsj hver dag.

For å søke om støtte ta kontakt med oss på nc@bsknc.no eller 22 66 02 00

Overnatting på skolene

Om dere tar med dere egne oppblåsbare madrasser til skolene kan disse ikke være større enn 90x200cm.

Informasjon fra politiet

Politiets visjon er å gjøre Oslo til verdens tryggeste hovedstad. Vår erfaring er at Norway Cup er et trygt arrangement med få uønskede hendelser. Vi ønsker likevel å gi noen råd for å gjøre Norway Cup-opplevelsen bedre for deltakerne.

Hvert år skjer det tyverier under Norway Cup, både fra kamparenaene og fra skolene der deltakerne bor. Dette er ikke et stort problem, men det er synd hvis du er en av dem som blir rammet. Vi har listet opp noen enkle forhåndsregler på neste side.

Vårt inntrykk er at de fleste lag er flinke til å avtale møteplasser dersom man kommer bort fra hverandre. Det er vanlig at laget blir enige om at ingen skal gå alene. Sørg for at alle på laget vet hvilken skole dere bor på og har mobilnummer til trener/lagleder. Slike enkle avtaler bidrar til at man tar bedre vare på hverandre.

Politiet har en politipost på Ekebergsletta under hele turneringen. Her tar vi imot ulike spørsmål, anmeldelser og informasjon om straffbare forhold. Stikk gjerne innom og hils på oss.

Sted: Mellom Ekeberg skole og salgsteltet
Åpningstid: 09.00-19.00
Telefon: 970 62 715
Oslo politidistrikt hele døgnet: 02800
Det er også mulig å kontakte oss på e-post: post.manglerud@politiet.no

Manglerud politistasjon

Huskeliste fra politiet

* Tenk over hvilke verdisaker du tar med deg hjemmefra til Norway Cup
* Verdisaker bør ikke ligge igjen i tomme klasserom, selv når rommet er låst
* Pass på at uvedkommende ikke oppholder seg på skolen
* Avtal at en voksen har ansvaret for verdisaker når laget spiller kamp. Denne personen bør ha verdisakene under oppsyn hele tiden, for eksempel i en sekk på ryggen
* Lommeboken bør oppbevares i sikker lomme
*Oppbevar minst mulig kontanter i lommeboken
* Vær ekstra oppmerksom i store menneskemengder/køer
* Legg aldri fra deg verdisaker uten at noen passer på
* Lås alltid rom og garderobe
* Gå flere sammen
* Si ifra til en voksen dersom du opplever noe ubehagelig
* Straffbare forhold skal meldes til politiet

Dette er tyven glad i:
* Store menneskemengder, særlig kø
* Lommeboken din
* Mobiltelefonen din
* Veska di
* Deltakerkortet ditt
* Andre verdisaker
* Verdisaker i tom innkvarteringsskole

Kansellering av turneringen og Force Majeure

I tilfelle Norway Cup ikke kan holdes eller blir utsatt på grunn av hendelser utenfor arrangørens kontroll (force majeure*) eller på grunn av hendelser som ikke kan tilskrives grov uaktsomhet av arrangøren, vil ikke turneringens arrangør kunne holdes ansvarlige av delegasjonene for eventuelle skader, kostnader eller tap som påløper – for eksempel transportkostnader, overnattingskostnader, kostnader for tilleggs bestillinger, økonomiske tap etc. Under disse omstendighetene forbeholder arrangøren seg retten til å beholde hele påmelding / deltageravgiften og å bruke den til fremtidige turneringer, eller til å tilbakebetale delegasjonene etter fradrag av kostnader som arrangøren allerede har pådratt seg som følge av organisering av turneringen, og som ikke kan gjenvinnes fra tredjepart.

Norway Cup er på ingen måte ansvarlig for skade eller økonomisk tap som kan oppstå i forbindelse med krig, krigshandlinger, borgerkrig, revolusjon eller sivile forstyrrelser eller på grunn av myndighetens handlinger, streik, lockouts, blokader eller lignende hendelser.

By |mars 23rd, 2016|Deltager informasjon, Midtbanner, Nyheters nb|0 Comments